Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analytika spolehlivosti

Využití inženýrství statistické spolehlivosti

SKF používá osvědčené přístupy inženýrství spolehlivosti k identifikaci a koordinaci základních prvků pro zlepšení spolehlivosti klíčových provozních prostředků, včetně:
  • Strategie účinné údržby a implementace
  • Získání a uchování kvalitních dat
  • Schopnosti určit klíčové problémy provozu nebo zařízení
  • Strukturované a opakovatelné metody analýzy závad
  • Metody získání a implementace doporučení vyplývajících z analýzy

Inženýrství statistické spolehlivosti poskytuje pro organizační výuku osnovu ve formě uzavřené smyčky. Veškeré informace získané a vyvinuté během implementace modelu jsou zpětně použity na začátku procesu. Výsledkem je další vytříbení strategie. Konzultanti společnosti SKF používají standardní průmyslové techniky statistické analýzy, jako spolehlivý růst, rozdělení pravděpodobnosti a náklady vyplývající z nespolehlivosti.
SKF logo