Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analýza prvotní příčiny

Identifikace opravdové prvotní příčiny selhání a kroky k zamezení jejich opakování

Analýza základní příčiny (RCA - Root Cause Analysis) je proces identifikace procesů, které jsou příčinou mechanických selhání. Tato informace je použita k určení kroků vedoucích k zamezení opakování těchto selhání. Tento proces obvykle zkoumá tři hlavní typy příčin selhání:
  • Fyzická nebo technická
  • Chyby lidského faktoru - zapomenutí a chyba
  • Organizační systémy, provozní postupy a proces rozhodování

Po analýze situace dodá SKF zprávu o příčinách a následcích selhání, včetně kompletního plánu kroků k zamezení jejich opakování.

RCA je pevnou součástí smluv proaktivní spolehlivostní údržby a integrovaných řešení údržby a motivací k neustálému zlepšování.


SKF logo