Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Strategie

Definice a měření úspěchu

Mobiova smyčka - Strategie
Tato fáze zahrnuje hodnocení pracovních aktivit a definování parametrů, kterými lze s jistotou měřit úspěch. Klíčem k úspěchu je identifikace nejkritičtějších výrobních prostředků a následný přechod od reakčních na prediktivní a proaktivní strategie údržby. Je důležité rozhodnout o optimální strategii údržby pro každý výrobní prostředek, včetně frekvence, typu, odpovědné disciplíny a kombinace bezdemontážní diagnostiky a osobních kontrol s cílem zamezení opakovaného vzniku problémů a příčin poruch.
SKF logo