Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analýza příčin poruch a jejich následků

Analýza příčin poruch a jejich následků (FMEA - Failure Modes and Effects Analysis), nedílná součást procesu údržby soustředěné na spolehlivost, identifikuje funkci zařízení, příčiny poruch a následky funkčních poruch vyšetřováním, jak fyzický prostředek nebo stroj může selhat; účinky a příčiny každého druhu poruchy. Během konstrukční nebo provozní fáze se výsledky používají jako vstupy pro navržení kompromisních řešení, bezpečnostní techniky, údržbářské techniky, udržovatelnosti, intervalu provozní zkoušky, zlepšení spolehlivosti, plánování prací a další.

SKF logo