Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údržba soustředěná na spolehlivost

Hlavní proces ve vývoji strategie údržby, údržba zaměřená na spolehlivost (RCM - Reliability-Centered Maintenance) s uplatněním FMEA, identifikuje příčiny poruch, určuje použitelné rentabilní úlohy pro prevenci poruch tam, kde je kritický stav výrobního prostředku vysoký a kde se požaduje optimalizace stávající údržby. Tento proces určuje co je třeba, aby výrobní prostředek dále plnil svou zamýšlenou funkci ve svém současném provozním kontextu. RCM je efektivní v poskytnutí podkladů pro patřičné úkoly, frekvence, normohodiny a složení řemesel.


SKF logo