Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údržba zaměřená na rizika

Kvantitativní finančně založená analytická metoda, údržba zaměřená na rizika (RBM - Risk Based Maintenance) stanovuje relativní cenu různých údržbářských úkolů a slouží jako nástroj neustálého zlepšování. RBM definuje příležitosti pro postupné zlepšování tím, že eliminuje úkoly s nízkou hodnotou a zavádí úkoly, které se zaměřují na oblasti s vysokým komerčním rizikem. Údržba zaměřená na rizika vyhodnocuje aktuální komerční riziko a analyzuje náklady a prospěch kroků pro zmírnění poruch.
SKF logo