Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Celková produktivní údržba

Celková produktivní údržba (TPM - Total Productive Maintenance) je japonská filosofie využívaná v mnoha odvětvích průmyslu. Snaží se integrovat údržbu zařízení do výrobního procesu s cílem eliminovat odpady nebo ztráty při výrobě výrobků s vysokou kvalitou. V případě nepřetržité výroby, kde není  nejsou žádné plánované prostoje, je cílem zvyšovat celkovou efektivitu a maximálně snížit míru pravděpodobnosti selhání zařízení.

SKF pomocí kombinace kontroly, optimalizované strategie údržby a TPM průmyslovým podnikům pomáhá ve snižování pravděpodobnosti selhání a poškození zařízení, snížování ztrát, zvýšení spolehlivosti strojů, snížení celkových nákladů na údržbu. Soustředí se na preventivní, prediktivní a proaktivní údržbu tam, kde tato snaha přináší nejvíce užitku tím, že eliminuje ztráty a vyvíjí zcela průkazný základ pro program maximálně efektivní údržby. Tento proces se potom stává "živým programem" a průběžné lze program údržby dále zlepšovat.

SKF logo