Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Regulační analýza - bezpečnost

Technik SKF v cementárně
Je absolutně zásadní chránit nejen vaše výrobní prostředky, ale i lidi kolem nich. Za účelem navržení vhodných opatření ke snížení rizik provádí SKF regulační ohodnocení pro ochranné funkce nástroje (IPF - Instrument Protective Function) použitím nástroje pro bezpečnost a integritu (SIL - Safety Integrity Level) zvažuje následující:
  • Následky poruchy
  • Pravděpodobnost ohrožení
  • Možnost vyhnout se riziku
  • Měřítko požadavků

Na základě úrovně rizika a přijatelnosti se počítá frekvence funkčních testů jako výsledek pravděpodobnosti poruch. Tyto výpočty zohledňují úrovně nadbytečnosti bezpečnostních systémů pro zajištění maximální dostupnosti ochranných prvků.
SKF logo