Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Inspekce na základě hodnocení rizika

Inspekce na základě hodnocení rizika
SKF využívá rozsáhlé zkušenosti k určení odpovídající metody a četnosti inspekce potrubí a nehybných těles na základě následků mechanického poškození a pravděpodobnosti selhání.

Prozkoumáním rizik včetně následků selhání a odhadované zbývající doby životnosti a využití vybavení společnost SKF připraví optimální programy inspekce k dosažení maximálních možných výsledků.

Aby bylo vše v souladu se specifikacemi a legislativou platnou v průmyslu, obsahuje tato analýza oblast zacházení s korozí a optimalizaci intervalů inspekcí.

SKF logo