Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analýza potřeb zákazníků SKF (CNA) – správa výrobních prostředků

Učiňte první krok ke zlepšení vašeho programu správy výrobních prostředků

Analýza potřeb zákazníka SKF
Analýza potřeb zákazníků SKF – správa výrobních prostředků je obsáhlé a nezávislé zhodnocení spolehlivosti vašeho výrobního závodu a programu správy výrobních prostředků. Cílem této analýzy je pomoci vám porovnat stávající postupy správy výrobních prostředků s globálně osvědčenými postupy i postupy běžnými ve vašem oboru. Toto srovnání vám umožní určit konkrétní oblasti, ve kterých můžete zlepšit spolehlivost a dostupnost výrobních prostředků a snížit tak provozní náklady.

Proč by vás to mělo zajímat?

Přes 90 % závodů, které zavádějí program bezdemontážní diagnostiky, tak činí za účelem omezení neočekávaných poruch strojů - tedy tzv. „hašení požárů“. Analýza potřeb zákazníků SKF vám poskytne podstatné informace, potřebné k vývoji programu spolehlivosti světové třídy.

Společnost SKF od roku 2003 provedla více než 1 400 analýz u zákazníků v řadě různých oborů. Máme tedy k dispozici rozsáhlou databázi, která nám umožňuje porovnat výkonnost vašeho závodu s jinými firmami na vašem trhu. Analýza potřeb zákazníků SKF vám může pomoci najít způsoby, jak:

Zvýšit:
  • Celkovou efektivitu (Overall Equipment Effectiveness - OEE)
  • Ziskovost výrobního závodu
  • Konkurenceschopnost
  • Bezpečnost výrobního závodu
  • Účinnost programu údržby
Pět klíčových oblastí pro zdokonalení

Strategie údržby

Komplexní strategie údržby může změnit údržbu z nákladového střediska na ziskové. Mezi hlavní témata patří odhadovaná roční hodnota na výměnu prostředků, náklady na údržbu versus rozpočet, celková dostupnost prostředků atd.

Identifikace prací

Schopnost zjišťovat potenciální poruchy dříve, než způsobí problém, snižuje neplánované prostoje a zvyšuje efektivitu výroby. Mezi hlavní témata patří zpracování pracovních příkazů, shoda a priority, efektivita programu údržby a více.

Řízení prací

Včasné zjišťování problémů umožňuje lepší plánování prací a náhradních dílů pro opravy. Mezi hlavní témata patří časově orientované plánování a dodržení rozpočtu, standardizace pracovních plánů a postupů, úrovně přesčasů atd.

Vykonání práce

Optimální program vykonu prací zvyšuje produktivitu pracovních sil a snižuje podíl opakované údržby a celkové náklady na údržbu. Mezi hlavní témata patří historie pracovních příkazů, skutečné náklady na práci a materiály ve srovnání s očekávanými náklady, produktivita týmu údržby, poměr počtu kontrolorů a řemeslníků atd.

Optimalizace práce
Za účelem optimalizace a soustavného zdokonalování je k dispozici řada aktivit. Jejich volba závisí na závěrech analýzy potřeb zákazníků SKF. Mohou zahrnovat například analýzu prvotní příčiny, statistickou analýzu, změnu priorit a zdokonalení úkonů údržby a modernizaci technologií.

Získání a využití výsledků analýzy potřeb zákazníků

První krok

Pro zajištění úspěšné analýzy potřeb zákazníků (CNA) poskytuje SKF podporu a pokyny k předběžnému hodnocení. V závislosti na vaší situaci lze analýzu provést v jednom nebo více výrobních závodech vaší organizace. Po dokončení CNA získáte:

  • Paprskový graf ilustrující mikroúrovňové zhodnocení jednotlivých oblastí ve srovnání s vyspělými fázemi
  • Matici zobrazující makroúrovňové zhodnocení úrovně vyspělosti vašeho závodu pro všechny čtyři hlavní aspekty procesu AEO
  • Graf odchylek znázorňující vaši výkonnost v jednotlivých oblastech v porovnání s průměry v oboru
  • Zprávu se závěry a doporučeními pro zlepšení spolehlivosti výrobních prostředků

Další kroky

SKF vám může pomoci zavést změny, potřebné k využití všech potenciálních výhod a dosažení požadovaných výsledků. S použitím vlastních nástrojů Vám SKF také může pomoci vyčíslit očekávané úspory z různých činností ještě před jejich zavedením. SKF vám rovněž může pomoci sestavit finanční plán pro zdůvodnění spolehlivosti vaší investice u vedení společnosti.

SKF logo