Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Posouzení strategie údržby

Posouzení strategie údržby
Tento proces pomáhá zajistit provádění správné údržby správného vybavení ve správný čas, se správnými prostředky a ze správných důvodů.

Mezi hlavní cíle patří:
  • Sladění aktivit údržby s potřebami podniku
  • Omezení škod na vybavení a snížení ztrát
  • Zvýšení dostupnosti a spolehlivosti
  • Snížení celkových nákladů na údržbu udržitelným způsobem
SKF logo