Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Plánovaná průběžná údržba

Pokud je pro vaši organizaci správa výrobních prostředků absolutně klíčová, sestaví SKF postupy plánované údržby a nabídne pomoc a podporu při jejich zavádění.

Mezi výhody postupů plánované údržby patří:
  • Zvýšená produktivita zdrojů
  • Vyšší spolehlivost stávajících kapacit
  • Zlepšení provozuschopnosti
  • Lepší spokojenost zaměstnanců díky plnění výrobních a ekonomických cílů

Výsledkem efektivního plánování a rozvrhování jsou účinné postupy plánované údržby poskytované přehledem strategie údržby, která může být včleněna do nových nebo již existujících systémů počítačového řízení údržby (CMMS - Computerized Maintenance Management Systems) nebo systémů řízení podnikových výrobních prostředků (EAM - Enterprise Asset Management Systems).

SKF logo