Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Plánování a časový rozvrh práce

Plánování a časový rozvrh každodenní údržby stejně jako plánování obratu jsou základní součástí každého výrobního procesu v průmyslu. Dobře strukturované a aktualizované plánování zredukuje čas a náklady spojené s údržbou. Menší počet neočekávaných událostí bude mít také kladný vliv na vaši bezpečnost a klíčové environmentální ukazatele výkonnosti.

Efektivní rozvrhnutí je možné pouze u naplánované práce. Efektivní rozvrhnutí znamená kratší prostoje mezi plánovanými pracovními aktivitami. Zajistí také, že u každé plánované práce bude ten správný řemeslník.
Součástí plánování a časový rozvrhu jsou například:
  • Základy plánování práce
  • Hodnocení práce (rozsah & čas)
  • Rozvrhování
  • Správa záznamů
  • Neustálé zlepšení
  • Obrat a každodenní plánování
  • Řízení pracovních procesů
  • Role & povinnosti
  • Využití systému počítačového řízení údržby (CMMS - Computerized Maintenance Management Systems) při plánování & přípravě časového rozvrhu
SKF logo