Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analýza hlavních příčin

Zjištění skutečné hlavní příčiny závady a opatření zabraňující opakování

Analýza hlavních příčin (RCA – Root Cause Analysis) je proces identifikace jevů, které jsou příčinou mechanických závad, a využití těchto informací k definování správných opatření zabraňujících budoucím závadám. Proces obvykle zkoumá tři základní typy příčin závad:
  • Fyzikální nebo technické
  • Lidské chyby – nedbalostní či úmyslné
  • Systémy organizace, provozní postupy a rozhodování

Na základě analýzy vytvoří SKF zprávu o příčinách a účincích závad včetně komplexního plánu nápravných opatření zaměřeného na prevenci opakování.

RCA je podstatnou částí smluv o proaktivní spolehlivostní údržbě a integrovaných řešení údržby a základem pro průběžné zdokonalování.


SKF logo