Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Optimalizace a správa náhradních dílů (SIMO)

Rovnováha poptávky a nabídky náhradních dílů

Autorizovaný distributor SKF

Cílem procesu SIMO SKF je pomáhat výrobním závodům snížit náklady související se zásobami náhradních dílů při minimalizaci neskladových zásob a uspokojení potřeb náhradních dílů pro výrobu. Navíc může pomoci získat přehled o stavu řízení aktuálních výrobních prostředků z hlediska spotřeby náhradních dílů a konkretizovat, které náhradní díly u kterého výrobního prostředku mají abnormálně krátkou životnost; pak lze provést analýzu prvotní příčiny (RCA) a přijmout opatření ke zlepšení; v důsledku toho dojde ke snížení spotřeby náhradních dílů a jejich zásoby lze dále snižovat. 
Proces SIMO SKF vychází ze zásady vyvážení poptávky a nabídky a z přístupu zahrnujícího čtyři kroky:

  • Krok 1: Identifikace náhradních dílů;
  • Krok 2: Výhled potřeby náhradních dílů;
  • Krok 3: Racionalizace zásob;
  • Krok 4: Optimalizace zásob
SKF logo