Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Školení zákazníků

Rozšiřováním znalostí k vyšší spolehlivosti

Výrobci v současné době čelí obrovským tlakům na poskytování nejvyšší možné kvality při minimálních nákladech. Dosažení maximální spolehlivosti strojů má proto klíčový význam. Ziskovost všech výrobců je závislá na schopnostech jejich pracovníků a na tom, jak jim zaměstnavatelé i obor jako celek umožňují využít jejich potenciál.

Proč školení údržby spolehlivosti od SKF?

Naše školicí kurzy vycházejí z více než 100 let zkušeností a znalostí v oboru spolehlivosti rotačních strojů, které nemají ve světě obdoby. Úzká spolupráce a partnerství se zákazníky nám umožnila získat jedinečné a důkladné porozumění procesům a výzvám, které jsou typické pro všechna hlavní průmyslová odvětví.

Kurzy SKF se zaměřují na zvyšování účinnosti strojů a vybavení v závodech, která jsou základem výrobního procesu.

Maximální využití investic do znalostí

Nabídka kurzů využívá kombinovaný přístup ke školení. Při dosahování cílů se používají různé metodiky, jako je e-learning, výuka v učebnách, praktická cvičení a instruktáž na místě.

SKF nabízí také online analýzu potřeb v oblasti školení, která umožňuje zmapovat stávající kvalifikace pracovníků v různých oblastech a zjistit, kde by bylo možno dalším vzděláváním zaměstnanců zvýšit efektivitu závodu.
SKF logo