Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Naše schopnosti

Když se jedná o průmysl, aplikace, požadavky, velikost a finanční možnosti, tak je každý projekt jedinečný a každý zákazník jiný. Po rozhovoru se zákazníkem dají Technicko-konzultační služby SKF dohromady ty správné znalosti a nástroje a dodají nabídku připravenou na míru.

Odborný posudek aplikace

SKF má více než 100 let zkušeností s točivými stroji i s tím, jak jsou díly strojních zařízení ve všech hlavních oblastech průmyslu na světě vzájemně propojené. Technicko-konzultační služby SKF denně pracují s mnoha různými zákaznickými aplikacemi a se společnostmi různých velikostí v různých oblastech průmyslu, od automobilového průmyslu, přes letecký po závodní průmysl. Všichni členové týmu Technicko-konzultačních služeb SKF jsou zkušení technici, z nichž mnoho má zkušenosti s řízením aplikací.

Výpočty a počítačové simulace

Pokud chceme zákazníkovi pomoci porovnat alternativní konstrukční řešení, verifikovat stávající nebo nové stroje nebo identifikovat prvotní příčiny selhávání strojního vybavení, jsou kvalitní nástroje pro simulaci absolutně nezbytné. Pomocí jak patentovaných nástrojů společnosti SKF, tak i komerčních nástrojů můžeme ověřit, zda celé ložiska splňuje požadavky na funkčnost. Například to, zda bylo dostatečně dimenzováno a že bylo dosaženo jeho spolehlivé funkce na základě aktuálních provozních podmínek.

Mazací technika a tribologie

Technicko-konzultační služby SKF byly zapojeny do poradenství v oblasti mazání u komplikovaných aplikací, jako jsou lodní pohony, vakuová čerpadla nebo off-shore větrné turbíny. Mezi další typické činnosti patří analýza mazání testovaných nebo selhávajících aplikací, kontrola stavu použitého maziva stejně jako kontrola chemických a kontaminujících látek v mazivu.

Analýza materiálů

Technicko-konzultační služby SKF mohou analyzovat provozní a mazací podmínky ložisek, a to v průběhu testování, při výrobě nebo po jejich selhání. K závěrům lze často dospět pouhou vizuální kontrolou, po které následuje doporučení nezbytných změn a vylepšení. V případě potřeby také můžeme použít pokročilejší techniky a předpovědět zbývající dobu životnosti pomocí rentgenové difrakce nebo vyhodnocení stavu povrchu ložiska a dílů pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.

Design for Six Sigma

Technicko-konzultační služby SKF využívají metodologii Design for Six Sigma. Jedná se o strukturovaný způsob práce s použitím vysoce kvalitních a ověřených nástrojů k zajištění optimalizace konstrukčního řešení a jeho důkladnosti.

Mezi typické aktivity patří studie citlivosti prostřednictvím nástroje Design of Experiments, který nám umožňuje identifikovat parametry, které v konstrukčním řešení nabízejí ten největší potenciál vedoucí k optimalizovanému výkonu a spolehlivosti.

Podívejte se na technické znalosti v akci

SKF logo