Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technicko-konzultační služby SKF pomáhají producentům ropy a plynu vytvářet konstrukční řešení pro optimální dobu životnosti

Producenti ropy a plynu se přesouvají do hlubších vod, což znamená vyšší nároky na použité vybavení i zvyšující se náklady na vyzdvižení a opravu porouchaného zařízení. Společnosti, které jsou schopné do konstrukčního řešení zakomponovat odolnější vlastnosti a dosáhnout delší životnosti, tak trhu dodávají přidanou hodnotu.

Problém

Jeden z hlavních producentů ropy a plynu spustil několikaletý vývojový projekt těžby z ložisek nacházejících se několik tisíc metrů pod hladinou moře. Protože náklady na vyzdvižení zařízení z mořského dna by při každém daném případě přesáhly 1 milion dolarů, snažil se tento producent pomocí optimalizace konstrukčního řešení dosáhnout delší životnosti vybavení.

Tým techniků identifikoval tradiční čerpadlo a ložiska motoru jako díly, které jsou pro provoz zařízení nejvíce limitující. Protože společnost hledala inovativní řešení na která by se dalo při jejich použití opravdu spolehnout, kontaktovala SKF.

Řešení SKF

Na základě rozsáhlých zkušeností s pokročilou simulací točivých strojů vymodelovali konzultanti společnosti SKF tuto aplikaci v našem patentovaném softwaru. Použitím tohoto modelu SKF simulovala použití různých materiálů pro díly soudečkových ložisek, klece a oběžné dráhy ložisek.

Výsledky

Díky použití vysoce kvalitních materiálů u dílů soudečkových ložisek a použití speciální legované oceli na oběžné dráhy, byla společnost SKF schopná dosáhnout takové konfigurace ložiska, která zaručilo dosažení maximálního provozního intervalu i za těchto náročných podmínek.
Simulací aplikace a provozních parametrů poskytnutých tímto producentem ropy a plynu pomohla SKF zvýšit důvěru této společnosti v to, že nové konstrukční řešení ložiska dosáhne nebo přesáhne požadovanou dobu životnosti.
SKF logo