Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technicko-konzultační služby SKF pomáhají výrobcům větrných turbín dosáhnout u konstrukčních řešení potenciální životnosti až 20 let

Technicko-konzultační služby SKF vám mohou pomoci lépe využívat zdrojů vašich konstrukčních řešení. To může znamenat zlepšení spolehlivosti výrobku, krátké dodací lhůty, nižší náklady na reklamace a tak dále! Níže je popsán jeden příklad toho, jak se Technicko-konzultační služby SKF angažovaly v průmyslu větrné energie.

Problém

Jeden z hlavních výrobců větrných turbín v Číně vyvíjel 1,5 MW turbínu. Tým designérů potřeboval určit, zda dané konstrukční řešení bude nebo nebude schopné dosáhnout životnosti 20 let. Tým také potřeboval důkaz, že uspořádání pouzdra turbíny splní podmínky certifikace stanovené mezinárodními certifikačními institucemi aktivními v průmyslu větrné energie. Za účelem tohoto ověření společnost kontaktovala SKF.

Řešení SKF

Na základě rozsáhlých zkušeností s analyzováním únavy materiálu provedli konzultanti společnosti SKF vysoce přesnou analýzu tohoto pouzdra, včetně interakce ložiska a hlavního rámu. Detailní výsledky pomohly ověřit konstrukční řešení z pohledu únavy materiálu a poskytly cenné informace pro budoucí vylepšení tohoto konstrukčního řešení.

Výsledky

SKF potvrdila, že hlavní ložiskové těleso zcela jistě zvládne extrémní zátěž i nároky na únavové zatížení po celou dobu životnosti, tedy 20ti let. SKF také společnosti poskytla informace nezbytné pro žádost o mezinárodní certifikaci. Potvrzením, že konstrukční řešení tělesa vyvinuté touto společností nepovede k předčasnému selhání ložiska, pomohla SKF této společnosti ověřit, že toto konstrukční řešení bude fungovat po celou dobu požadované životnosti turbíny.
SKF logo