Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Optická měření

SKF CZ, a.s. nabízí optická měření strojních částí, strojních celků a ocelových konstrukcí. Pomocí speciálního přístrojového vybavení můžeme měřit rovinnosti, kolmosti, rovnoběžnosti nebo svislosti jednotlivých částí. Rozsah tohoto měření je až do 600 m.
Naše vybavení a dlouholeté zkušenosti s měřením ve strojírenství mohou prodloužit životnost jednotlivých strojích částí.

Máme zkušenosti například s:
  • proměřením a ustavením válců a souvisejících pohonů,
  • proměřením a ustavením sítové sekce u papírenského stroje,
  • ustavením základových desek pod ložiskovými tělesy a ocelovými konstrukcemi,
  • proměřením geometrických parametrů strojních částí, ocelových konstrukcí a svařenců.

 

Oblasti naší působnosti:

  • papírny a celůlózky,
  • ocelárny,
  • výroba plechů a fólií, atd.

 

Pro více informací kontaktujte SKF CZ, a.s. v Ostravě

SKF logo