Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž ložisek

Montáž je jednou z nejkritičtějších fází životního cyklu ložiska. Pokud není ložisko správně namontováno s použitím správné metodiky a nářadí, jeho provozní trvanlivost se zkracuje. Přibližně 16 % všech případů předčasných selhání ložisek je výsledkem nesprávného uložení nebo použití nesprávných postupů montáže.

V určitém bodě dosáhne ložisko konce své provozní trvanlivosti a bude nutné jej vyměnit. I když ložisko nebude znovu použito, je velmi důležité použít správný postup demontáže, aby nebyla narušena provozní trvanlivost náhradního ložiska. Zaprvé, použitím správného postupu a nástrojů při demontáži se zabrání poškození jiných dílů stroje, jako je hřídel a těleso, které jsou často znovu použity. Zadruhé, použití nesprávné techniky demontáže může být nebezpečné pro obsluhu.

Kliknutím zde přejdete na webové stránky Výrobky SKF pro údržbu.
SKF logo