Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uvedení převodovky do provozu

Služby SKF pro uvedení do provozu mohou pomoci optimalizovat provozní životnost převodovky a hnacího ústrojí. Můžete se spolehnout, že SKF správně nainstaluje opravenou jednotku, ustaví ji s elektromotorem a správně provede její první spuštění. Za nominálních pracovních podmínek (zatížení, otáčky a teplota) může být provedeno odečítání hodnot vibrací, které budou sloužit jako základ pro budoucí srovnání. Vzdálené diagnostické služby SKF jsou nejlepší způsob, jak po uvedení do provozu udržíte vaši opravenou jednotku pod nepřetržitým dohledem a v optimálním chodu.

Služby a nástroje pro ustavování souososti

Nepřesné ustavení souososti může mít za následek přetížení ložisek převodovky a motoru, nadměrnou ztrátu točivého momentu a předčasné selhání. Laserová zařízení na ustavování souososti strojů SKF poskytují přesné vzájemné ustavení os hřídelí.

První spuštění převodovky

Inženýři SKF spustí převodovku a postupně ji uvedou až na jmenovité otáčky. Je kontrolována teplota každého ložiska a hodnoty se měří v definovaných intervalech. Jakmile převodovka dosáhne provozní teploty, je připravena k odečítání hodnoty vibrací.

Identifikace vibrací převodovky

Záznam vibrační charakteristiky celého systému po instalaci pomáhá sledovat zařízení a pochopit a vyhodnotit jeho stav v průběhu času. Navíc vám může SKF poskytnout podporu při tvorbě výchozí pozice vibrací pro nově instalované pohony pro budoucí porovnání a analýzu vibrací.
SKF logo