Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údržba převodovek

SKF využívá při údržbě převodovek SKF metodiku optimalizace účinnosti zařízení - což je proces, který harmonizuje požadavky na údržbu s obchodními cíli. Níže jsou některé z poradenských služeb a servisních kontraktů, které může SKF vykonat za účelem sledování výkonnosti a použitelnosti vaší převodovky ve fázích jejího životnostního cyklu.
Přehled strategie údržby
Údržbářské činnosti jsou často založeny na historii, zkušenostech personálu údržby a/nebo pokynech původního výrobce. SKF může s vámi spolupracovat a navrhnout nejlepší strategii údržby a metody na základě kritického stavu hnací soustavy a vašich klíčových indikátorů výkonnosti. To pomáhá zajistit, aby vaše převodovka poskytovala požadovaný výkon tak spolehlivě a účinně, jak je to jen možné.
Prediktivní údržba (PdM)

Převodové jednotky a motory musí poskytovat plynulý a spolehlivý provoz. Se správným systémem pro monitorování zařízení můžete identifikovat potenciální problémy předtím, než se vyskytnou.

Prediktivní údržba SKF je proces, který využívá náročné technické systémy pro shromažďování komplexních informací o provozních podmínkách hnací soustavy a výrobních procesech. SKF umí navrhnout specifický systém PdM přizpůsobený potřebám vašich hnacích systémů a procesům. Systém PdM může zahrnovat monitorování vibrací, termografii, analýzu maziv a analýzu tvaru provozního deformací (ODS - Operating Deflection Shape).

Inspekční, monitorovací, diagnostické a ochranné systémy
SKF nabízí pokročilé a osvědčené multiparametrické systémy pro monitorování stavu v rozsahu od přenosných monitorovacích jednotek až po kompletní on-line systémy. To zahrnuje širokou škálu zařízení pro statické testování a dynamické monitorování vyvinuté pro průmyslové motory - to vše optimalizované pro náročné požadavky provozu hnací soustavy.
Analýza a úprava maziv a olejů

Použití správného maziva ve správném množství a na správném místě může zajistit delší provozní trvanlivost ložisek a ozubených kol s menším opotřebením a nižšími provozními teplotami. Optimalizované používání mazacích systémů, maziv a pravidelné analýzy mohou zamezit haváriím převodovek.

Produktová řada SKF obsahuje i speciální "Jednotku úpravy oleje " vytvořenou pro převodovky mazané olejovou mlhou. Tyto jednotky dokáží olej pravidelně čistit a doplňují systémy s oběhem oleje pro střední a velké zákaznické převodovky.

Integrovaná řešení údržby - Integrated maintenance solutions (IMS)
Integrovaná řešení údržby (IMS) od SKF nabízejí alternativu k vnitropodnikové údržbářské praxi nebo úplnému outsourcingu a subdodávkám. SKF IMS spojuje dohromady všechny oblasti odborných znalostí SKF za účelem vývoje kontinuálního procesu monitorování, analýzy a zlepšování údržby. Toto řešení zahrnuje program plánovaného předávání dovedností pro pracovníky údržby a provozní pracovníky, jakož i technické modernizace, pokud je nutná. Tyto služby a podpora potřebné pro optimalizaci účinnosti a integrity hnací soustavy (bezpečnost a životní prostředí) jsou všechny zahrnuty do jedné smlouvy na základě výkonnosti.
SKF logo