Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby pohonů

Spolehlivosti, výkonnosti a účinnosti převodovky lze dosáhnout jen odbornými a zákaznicky přizpůsobenými údržbářskými činnostmi. Naše hluboké znalosti a dlouholeté zkušenosti v točivých strojích a zařízeních mohou zajistit zvýšenou výkonnost během životního cyklu převodovky.

SKF poskytuje širokou škálu služeb od vyhodnocení stavu stroje a inspekcí s přidanou hodnotou po kompletní renovaci převodovky a technické modernizaci pro delší provozní životnost a zlepšenou výkonnost.
SKF logo