Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Prediktivní údržba a údržba na místě (on-site)

Neplánované výpadky z důvodu poruchy vřetena jsou drahé z hlediska nákladů na opravu a výrobních ztrát. SKF může pomoci odhalit problém a předejít poruše vřetena předtím, než k ní dojde a vyřešit problémy přímo na místě (on-site).

Pomocí sofistikovaného vybavení bezdemontážní diagnostiky, jakým je například SKF Spindle Assessment Kit, které vyhodnocuje a identifikuje vyvíjející se problémy vřetena, můžeme provádět kontroly stavu vřetena přímo na místě. Služby kontroly a nastavení vřetena mohou obsahovat následující:
  • kontrola vibrací
  • ověření nevyváženosti a přesné vyvážení
  • kontrola házení kužele nástroje a renovace.
  • kontrola upínací síly a seřízení.

Prediktivní údržba

Vzhledem k jejich rozhodující roli v produkci potřebují vřetena prediktivní program údržby, který může zabránit neplánovaným a drahým prostojům. SKF může pomoci s implementací programu monitorování vřetena, který tak může být součástí našich služeb na místě (on-site).

Řada ručních datakolektorů SKF Microlog, sada SKF Spindle Assessment kit nebo nástroj SKF Machine Tool Observer mohou pomoci a školit týmy údržbářů v provádění pravidelných kontrol a údržby.
SKF logo