Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska pro zařizení plynulého lití oceli

Ložiska jsou součástí vodících válečků v zařízeních plynulého lití oceli. V zařízeních plynulého lití oceli se obvykle používají tří typy ložisek:
  • Soudečková ložiska
  • Toroidní ložiska CARB
  • Válečková ložiska

Podle konkrétních informací od zákazníka a podle průběhu opravy ložiska lze navrhnout nápravné kroky, směřující k lepší funkci zařízení, např. použít utěsněná ložiska, toroidní ložiska CARB nebo jednotky SKF ConRo.

SKF logo