Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Repasování ložisek

Proč měnit ložiska, pokud to není vysloveně nutné?

V mnoha případech může být provozní trvanlivost ložiska výrazně prodloužena tím, že jej raději včas repasujeme, než bychom ho používali až do okamžiku jeho selhání. Faktem je, že i ložisko se zbývajícími pouhými 30% jeho vypočítané provozní trvanlivosti stojí za to repasovat, což jen dokresluje jak významný vliv může repasování mít na provozní náklady.

Služby SKF v oblasti repasování ložisek pomáhají zákazníkům v různých částech průmyslu, jako jsou kovoobrábění, ocelářství, papírenství, hornictví, energetika nebo větrná energie. Na základě nespočtu úspěšně repasovaných ložisek vyvinula SKF detailní procesy repasování adaptované na danou aplikaci. Po repasování ložisko opět získá očekávané výkonnostní parametry.

Podniky a jejich provozní prostředky používají širokého spektra ložisek. SKF může pro vás být při repasování partnerem se znalostí rozdílnosti a složitosti různých průmyslových odvětví. SKF může nabídnout repasování ložisek všech značek, typů nebo rozměrů. Veškeré repasování je prováděno pomocí osvědčených procesů, včetně kroků jako:
 • demontáž
 • čištění
 • kontrola a měření
 • podávání zpráv o tom, co bylo zjištěno a doporučení nápravných opatření
 • nabídka se zprávou
 • pískování a konečná úprava vibro finishing
 • leštění
 • broušení oběžné dráhy ložisek a v případě potřeby výměna valivých těles
 • opětovná montáž
 • závěrečná kontrola
 • ochranné balení
 • servisní zpráva.

Díky rozsáhlým zkušenostem s průmyslovými točivými stroji může SKF poskytnout taková řešení, která plní požadavky na mazání, těsnění, uvedení do provozu a bezdemontážní diagnostiky a pomoci při modernizaci průmyslových aplikací za účelem zlepšení výkonnosti provozních prostředků a jejich spolehlivosti.

Podívejte se na video jak ložisko SKF prochází opravou

SKF logo