Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Prediktivní údržba

Podstatou všech programů prediktivní údržby je snaha zjistit takové stavy strojů, které mohou vést k poruše a odhadnout dobu do výskytu poruchy, a to pomocí vhodných technologií. Servisní smlouva společnosti SKF o prediktivní údržbě kromě těchto základů také zahrnuje vymezení proaktivních činností, které mohou pomoci prodloužit životnost stroje.


SKF logo