Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Rotation For Life

Nový způsob optimalizace výkonnosti rotačních strojů

SKF Bearing for Life – šipka s ložiskem

Závady na rotačních strojích způsobují milionové ztráty v důsledku pozastavené výroby, přičemž další miliony je třeba vynaložit na výměnu vybavení, pojištění a odstraňování případných dopadů na životní prostředí. Mnohem efektivnější je investovat do proaktivního zjišťování potenciálních problémů a následné nápravy prvotních příčin. 


Ložiska se tradičně nakupují na základě ceny. Tento přístup nejlevnější nabídky však ignoruje řadu souvisejících prvků, které se podílejí na výkonnosti rotačních strojů a celkových nákladech na vlastnictví.

Smlouva SKF Rotation For Life

Společnost SKF v reakci na tuto výzvu vytvořila program integrovaných řešení zaměřený na zvyšování celkové efektivity rotačních strojů. Tento program nese název SKF Rotation For Life. SKF Rotation For Life je dlouhodobá smlouva zaměřená na výkonnost, která vychází z měsíčního poplatku. V jednom souhrnném balíčku kombinuje ložiskové technologie, služby zjišťování závad a podpory spolehlivosti.

Výhody:

 • Zvýšená spolehlivost rotačních strojů
 • Nižší celkové provozní náklady na klíčové výrobní prostředky (snížení TCO)
 • Nižší kapitálové náklady díky lepším procesům dodavatelského řetězce a služeb
 • Lineární a předvídatelné výdaje díky pevnému měsíčnímu poplatku na základě sjednaných výkonnostních cílů
 • Rychlá návratnost díky krátkému programu implementace
 • Oboustranně výhodná smlouva na základě výkonnosti, pečlivě dokumentovaná a sledovaná prostřednictvím klíčových ukazatelů (KPI)

Program SKF Rotation For Life může zahrnovat následující součásti:

 • Správa mazání – systém a maziva
 • Řešení těsnění
 • Služby a technologie bezdemontážní diagnostiky
 • Analýzy prvotních příčin poruch
 • Postupy pro zajištění kvality
 • Mechanické služby – kontroly, montáže a demontáže ložisek atd.
 • Předávání znalostí prostřednictvím školení na zakázku
 • Maximalizace provozní trvanlivosti ložisek
 • Renovace a repasování ložisek včetně broušení kroužků, výroby nových valivých těles a seřízení radiální či axiální vůle
SKF Bearing for Life Chart 0901d1968056aeec

Program SKF Rotation For Life může snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Další informace o programu SKF Rotation For Life přináší toto video

SKF logo