Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Distribuce

S postupující globalizací potřebujete partnera s globální kapacitou, který je zároveň dostupný i lokálně. Dopravíme vás i vaše výrobky kamkoli potřebujete.
Mluvíme vaším jazykem a rozumíme vaší kultuře a tržním pravidlům. Po celém světě působí pobočky SKF v distribuční síti jako dopravní centra a body pro cross-docking, což zaručuje optimální dodací lhůty a náklady. Můžete se na nás tedy spolehnout bez ohledu na to, do které části světa vaše výrobky směřují.

Pomocí těchto distribučních služeb vytváříme dodavatelský řetězec řízený poptávkou:

SKF logo