Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení

Vy poskytnete požadavky. My dodáme řešení.

Pokud se chcete soustředit jen na podstatu svého podnikání - bez vyrušování skladováním, dopravou, balením a jinými logistickými problémy, obraťte se na nás. Připojíme vás k naší globální síti příchozích a distribučních zdrojů vytvořením cenné cesty ke světu, který je více zvládnutelný a řiditelný. Menší svět.

Používáme:

  • jednu integrovanou informační technologii
  • jednotné procesy
  • osvědčená logistická řešení a doručovací systémy
Identifikujeme strategické a operační možnosti, které lze použít proti rizikům a zajišťujeme rychlou odezvu na změny trhů. Ať již se jedná o doručování příchozí, odchozí, kolem světa nebo jen za roh, SKF logistické služby vyvíjejí poptávkou řízený globální zásobovací řetězec.


Vstupte do světa logistických služeb a prozkoumejte výhody našich řešení.


SKF logo