Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skladování

Logistické služby SKF poskytují strategicky situovaná mezinárodní distribuční střediska doplněná lokálními sklady. Všechna místa jsou propojena efektivním systémem řízení skladů, který zajišťuje koordinaci a optimalizaci. Výhody našich systémů řízení skladů jsou:
  • jednotné uspořádání na celém světě
  • tok informací bez nutnosti používat papír
  • otevřená architektura systému
  • technologie čárových kódů
  • přísné postupy pro řízení jakosti

Na poptávce založený dodavatelský řetězec vytváříme pomocí všech těchto služeb:

SKF logo