SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Tietosuojakäytäntö

Miten käsittelemme henkilötietojasi

SKF suhtautuu vakavasti tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan. SKF:n asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien, kuten yhteistyökumppanien tai opiskelijoiden, edustajien, jotka ovat tekemisissä SKF:n (”Kumppani”) kanssa, tulisi tuntea olonsa vakuuttuneeksi siitä, että SKF kunnioittaa heidän yksityisyyttään ja noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä kerätessään ja käsitellessään tietoja, joita voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen (”Henkilötiedot”). Tässä asiakirjassa ilmoitetut tiedot ovat voimassa, ellei SKF ole ilmoittanut toisin aikana, jolloin henkilötietoja on kerätty.

Mitä henkilötietoja keräämme

SKF voi kerätä henkilötietoja suoraan kumppanilta, joka tapaa SKF:n henkilöstöä, vierailee SKF:n kotisivuilla, avaa uutiskirjeen, lataa SKF:n materiaaleja tai käyttää SKF:n tuotteita tai palveluja.
SKF kerää ja käyttää kumppanien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  1. SKF:n velvoitteiden täyttämiseksi SKF:n ja kumppanin välisen sopimussuhteen aikana tai sitä aloitettaessa. 
  2. Helpottaakseen tehokasta viestintää ja suhteita SKF:n ja kumppanin välillä (asiakkuudenhallinta) 
  3. SKF:n tuotteita tai palveluja koskevien tiedustelujen ja muiden kyselyjen hallintaan. 
  4. Lakisääteisten velvoitteiden sovittujen sopimusten noudattamisen varmistamiseen. 
  5. SKF:n tuotteiden, palveluiden, immateriaalioikeuksien ja muiden tarjousten turvallisuuden hallintaan. 
  6. Myyntitietojen analysoimiseen ja siihen, miten kumppani on vuorovaikutuksessa SFK:n tuotteiden ja palveluiden kanssa, käyttäjäkokemuksen ja tällaisten tuotteiden ja palveluiden sisällön parantamiseksi. 
  7. Markkinointiin, tutkimukseen ja viestintään. 
  8. Että käyttäjät, joilla on salasana, voivat vierailla uudelleen tietyillä verkkosivuilla kirjoittamatta aiemmin kirjoitettuja tietoja uudelleen käyttämällä evästeitä. 
  9. Tilastojen kokoamiseen liittyen trendeihin ja tapoihin selata SKF:n verkkosivuja tai jonkin toisen sovelluksen tai ohjelmiston käyttöä.
Henkilötietojen paljastaminen kolmansille osapuolille

SKF ei paljasta kumppanin henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeellista edellä olevien kohtien täyttämiseksi. Henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille EU/EEA:n sisällä vain, jos vastaanottaja noudattaa SKF:n sisäisiä sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen suojaamista. Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille EU/EEA:n ulkopuolella perustuu EU-mallilausekkeisiin tai vastaaviin rakenteisiin, kuten sitoviin yrityssääntöihin tai Yhdysvaltain tietosuojaan.

Sinun oikeutesi

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voi kumppani milloin tahansa perua annetun suostumuksen, mikäli suostumuksen peruminen ei vaikuta aikaisemman käsittelyn laillisuuteen tai kun käsittelyyn liittyy muita laillisia perusteita.
Kumppanilla on sovellettavan tietosuojalain nojalla oikeus: (I) saada tietää, mitä kumppania koskevia henkilötietoja SKF käsittelee; (ii) saada pääsy tällaisiin tietoihin ja tarvittaessa muuttaa niitä, jotta ne ovat oikein; (iii) saada kumppaniin liittyvät henkilötiedot poistetuksi; (iv) rajoittaa SKF:n käsittelyä tai rajata SKF:n tapaa käsitellä kumppanin henkilötietoja; (v) saada SKF:ltä kopio kumppanin toimittamista henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa.

Miten suojelemme tietojasi

SKF käsittelee henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien,
tietoturvalakien ja tietoturvaan liittyvän standardin ISO 27001 mukaisesti.

Säilyttämisaika

SKF säilyttää kumppanin henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne kerättiin. Huomatkaa, että SKF:lla voi olla oikeudellinen tai sopimuksellinen velvollisuus säilyttää henkilötiedot, mikä voi vaatia SKF:ää säilyttämään tiedot pidempään.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia tietoja. Sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä tai tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

SKF Tietosuojavastaava
SKF-konsernin pääkonttori
SE-415 15 Göteborg
Ruotsi
Puhelin: +46 31 337 10 00
Faksi: +46 31 337 17 22

SKF logo