SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Käyttöehdot

Avaamalla tämän SKF-konsernin (AB SKF ja/tai mikä tahansa sen tytäryhtiöistä, jäljempänä "SKF") www-sivuston/sovelluksen ja käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja:

Takuita ja vastuita koskevat rajoitukset
Vaikka tämän www-sivuston/sovelluksen sisältämien tietojen paikkansapitävyys on pyritty mahdollisimman huolellisesti varmistamaan, SKF toimittaa tiedot "SELLAISINA KUIN NE OVAT" ja SANOUTUU IRTI KAIKISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, JOIHIN KUULUVAT MUUN MUASSA EPÄSUORAT TAKUUT SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Hyväksyt, että käytät tätä www-sivustoa/sovellusta täysin omalla riskilläsi ja että otat täyden vastuun kaikista sivuston/sovelluksen käyttöön liittyvistä kuluista. Hyväksyt, ettei SKF ole vastuussa minkäänlaisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka syntyvät, kun avaat tämän www-sivuston/sovelluksen tai käytät siinä tarjolla olevaa tietoa tai ohjelmistoa.

Tällä www-sivustolla/tässä sovelluksessa mahdollisesti olevat ostamiasi tai käyttämiäsi SKF:n tuotteita tai palveluita koskevat vakuutukset tai lausumat ovat päteviä ainoastaan siltä osin kuin ne on erikseen otettu osaksi tuotetta tai palvelua koskevan sopimuksen ehtoja.

SKF ei myöskään anna minkäänlaisia takuita tietojen täsmällisyydestä ja luotettavuudesta kolmansien osapuolien sellaisella www-sivustolla tai sellaisessa sovelluksessa, johon SKF:n www-sivustolla/sovelluksessa on viittaus tai linkki, eikä SKF ota mitään vastuuta kolmansien osapuolten www-sivustolla/sovelluksessa olevasta materiaalista, joka kolmas osapuoli on luonut tai julkaissut. Lisäksi SKF ei takaa sitä, että tämä www-sivusto/sovellus tai siinä linkitetyt muut sivustot/sovellukset olisivat vapaita viruksista tai muista haitallisista ominaisuuksista.

Tekijänoikeus
Tekijänoikeudet tähän www-sivustoon/sovellukseen ja niissä tarjolla olevaan informaatioon ja ohjelmistoihin kuuluvat SKF:lle tai sen lisenssinantajille. Kaikki oikeudet pidätetään. Lisenssinantajaan on viitattu kaiken luvanvaraisesti käytössä olevan materiaalin osalta. Tällä www-sivustolla / tässä sovelluksessa tarjolla olevaa informaatiota ja ohjelmistoja ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, siirtää, jaella, tallentaa, muuttaa, ladata tai muutoinkaan hyväksikäyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman SKF:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Yksityishenkilöt saavat kuitenkin jäljentää, tallentaa ja ladata niitä omaan käyttöönsä ilman SKF:n ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Missään olosuhteissa ei ole luvallista luovuttaa www-sivuilla tarjolla olevaa informaatiota tai ohjelmistoja kolmansille.


Joidenkin sivustolla/sovelluksessa luvalla julkaistujen kuvien tekijänoikeudet omistaa Shutterstock.com

Tavaramerkit ja patentit
Kaikki www-sivustolla/sovelluksessa esitetyt tavaramerkit, tuotenimet ja yritysten logot ovat SKF:n tai sen lisenssinantajien omaisuutta, eikä niitä saa käyttää millään tavoin ilman SKF:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Lisenssinantajaan on tällä www-sivustolla/tässä sovelluksessa viitattu kaikkien luvanvaraisesti käytössä olevien tavaramerkkien osalta. Pääsy tälle www-sivustolle/tähän sovellukseen ei merkitse oikeutta käyttää mitään SKF:n omistamia tai sille lisensoituja patentteja.

Muutokset
SKF pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tai lisäyksiä tähän www-sivustoon/sovellukseen.

SKF logo