SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Älyn voima

 • Tarina

  2014 lokakuu 28, 09:00 CEST

  Hannover 2013 -tapahtumassa SKF julkisti uuden, innovatiivisen teknologiasovelluksen, joka on mullistamassa suunnittelijoiden ja käyttäjien mahdollisuudet käyttää laakereita ja kommunikoida niiden kanssa. Tämä uusi sovellus nimeltään SKF Insight liittää pienikokoisen, omatehoisen ja älykkään langattoman anturin suoraan laakerin ytimeen. Ensimmäistä kertaa on nyt mahdollista seurata laakerin toimintaolosuhteita reaaliaikaisesti, koneen sisältä päin. Tuloksena on, että laakerin kulumista ja mahdollista rikkoutumista voidaan tarkkailla ja ehkäistä ennalta pelkän ennustamisen sijaan, joka oli aiemmin ainut vaihtoehto.

  Nyt 18 kuukautta myöhemmin sovellus on toteutusvaiheessa ja sille on jo löytynyt käytännön asennuskohteita useilta markkinasektoreilta. Ennen kuin siirrymme tarkastelemaan sovelluksia tarkemmin, kerrataan syitä, jotka tekevät SKF Insightista niin vallankumouksellisen.

  Insight-projekti sai alkunsa tosiasiasta, että vain harvoin laakerit rikkoutuvat kesken kaiken normaalien käyttöolosuhteiden vuoksi. Useimmat käytönaikaiset viat johtuvatkin virheellisestä käytöstä, laiminlyönneistä, voiteluongelmista tai käyttöolosuhteista, joita ei ole voitu ennustaa konetta suunniteltaessa tai laakeria määriteltäessä. 

  Perinteinen kunnonvalvonta etsii aikaisia merkkejä vioista värähtelytasoja mittaamalla. Merkkejä värähtelystä ilmenee tavallisesti silloin, kun ensimmäiset pienen metallihiukkaset alkavat lohkeilla renkaiden vierintäpinnasta tai vierintäelimistä. Kun vauriot ovat edenneet niin pitkälle, että ne voidaan havaita perinteisillä antureilla, monesti on jo liian myöhäistä. Silloin laakerin kärsimät vahingot ovat jo heikentäneet sen suorituskykyä ja lyhentäneet sen käyttöikää.

  SKF:n suunnittelijat pohtivat, mitä tapahtuisi, jos ulkoisten valvontalaitteiden sijaan laakeri voisikin itse tunnistaa sen välittömään käyttöympäristöön vaikuttavat kriittiset parametrit. Samalla se voisi lähettää tiedot langattomasti laitteiston käyttäjälle tai koneen valmistajalle.

  Jos käyttöolosuhteita voitaisiin valvoa tällä tavoin, potentiaaliset vahingot olisivat ehkäistävissä ennalta tai ainakin ne voitaisiin havaita ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa, ja korjaustoimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä, vaikka kone edelleen toimii. Näin varmistettaisiin kalliiden ja tuhoisien vikojen syntyminen, mikä alentaisi laitteiston omistamisen kokonaiskustannuksia ja pidentäisi huomattavasti koneen käyttöikää.

  Kehitetyssä ratkaisussa hyödynnetään pienoisantureita ja älykkäitä langattomasti toimivia komponentteja, jotka on upotettu itse laakeriin ja saavat käyttövoimansa sovellusympäristöstä, kun laakeri pyörii. Siksi tuote toimii täysin itsenäisesti. Johtoja ei tarvita virransyöttöön eikä havaintojen välittämiseen. Kerran asennetun laitteen toiminta on täysin riippumaton ulkoisista tekijöistä.

  Laakerin sisäinen, älykäs langaton viestintäteknologia mahdollistaa sen käytön ympäristöissä, joissa perinteinen Wi-Fi-tekniikka ei riitä. Sen ansiosta laakerit voidaan myös rakentaa älykkäiksi verkostoiksi, jotka viestivät langattomien väylien välityksellä.

  SKF Insight -laakeri voi seurata laitteen kuormitusta, voitelun toimivuutta, kierrosnopeutta, lämpötilaa ja värähtelyjä. Se havaitsee laakeriteräksen mikrorakenteen muutokset ja varoittaa varhaisessa vaiheessa ennen koko rakenteen laajuisten vahinkojen syntymistä. Tiedot voidaan lähettää pilvipalvelimen kautta joko laitteiston paikalliselle käyttäjälle, jolla on käytössään älypuhelimen tai tabletin erityissovellus, tai etävalvontakeskukseen. Joka tapauksessa diagnostiikkavälineet tulkitsevat tiedot ja määrittelevät poikkeaman optimaalisista käyttöolosuhteista, kuten ylikuormat, toiminnalliset virheet ja voiteluaineen likaantumisen. Silloin muutokset käyttöolosuhteisiin voidaan toteuttaa välittömästi lisäämällä voiteluainetta, pienentämällä satunnaisia ylikuormia jne.

  Koska laakerit toimivat itsenäisesti, niitä voidaan nyt asentaa sovelluksiin, joiden sisään ei aikaisemmin ole voitu asentaa sisäänrakennettuja antureita. Tämä merkitsee suurta askelta kohti tosiaikaista kuntoon perustuvaa kunnossapitoa, ja lisäksi se auttaa samaan aiempaa huomattavasti paremman kuvan laitteen toimintaympäristöstä niin, että kone voidaan esimerkiksi päivittää kestämään pitempään tai toimimaan tehokkaammin verrattuna sen alkuperäisiin määritelmiin. 

  Yksi SKF Insight -teknologian tavoitteista on laajentaa kunnonvalvonnan soveltamismahdollisuuksia ja käytettävyyttä. Tämä koskee erityisesti sovelluksia, joissa kunnonvalvontaa on aiemmin pidetty mahdottomana tai epäkäytännöllisenä. Siksi tätä tekniikkaa testataan vaativilla toimialoilla kuten tuulivoimaloissa, raideliikenteessä ja teräksen tuotannossa.

  Tuulivoimalat voivat sijaita syrjäisissä ja vaikeapääsyisissä paikoissa. Joissakin avomerellä sijaitsevissa kohteissa tuuliturbiinin päälaakerin vaihto voi maksaa niin paljon, että se voi kaataa alkuunsa koko turbiinin rakentamisen kannattavuuslaskelmat. Siksi on liiketaloudellisesti järkevää seurata käytönaikaisia kuormituksia ja voitelutilannetta sekä ryhtyä toimiin vahingollisten olosuhteiden korjaamiseksi.

  SKF tekee nyt yhteistyötä asiakkaidensa kanssa SKF Insight -teknologian integroimiseksi tuuliturbiineihin ja älykkäiden laakereiden kehittämiseksi niiden valvontaan. Näin laakereiden dynamiikkaa koskevat tiedot voidaan mitata niiden todellisissa käyttöolosuhteissa ja lähettää langattomasti etävalvontakeskuksiin tai paikalliselle huoltohenkilöstölle. Nyt tarkasteltavana olevan sovelluksen avulla on mahdollista seurata laakerin nopeutta, värähtelyjä, lämpötilaa ja voitelua. Se voidaan myös jälkiasentaa, joten sen avulla pystytään parantamaan kymmenien tuhansien yuuliturbiinien toimintapotentiaalia kaikkialla maailmassa. 

  Samantyyppinen ratkaisu on kehitteillä myös raideliikenteessä käytettäviin pyöränlaakeriyksiköihin. Näillä osilla on turvallisuuden kannalta ratkaiseva merkitys, ja ne vaihdetaan tavallisesti säännöllisin väliajoin kunnosta riippumatta. Asentamalla SKF Insight -sovellus saadaan aikaan erittäin kustannustehokas menetelmä kerätä kunnonvalvontatietoja niin, että laakerin käyttöikä ja samalla sen vaihtovälit voidaan määritellä tarkasti todellisen eikä ennusteeseen perustuvan käyttökunnon perusteella. 

  Älykäs laakeriteknologia avaa uusia näkymiä sekä kunnonvalvontaa että laitteiden suunnittelua, käyttöä ja käyttöikää ajatellen. SKF Insight -teknologian kaltaiset innovaatiot tarjoavat nyt ensimmäistä kertaa keskeisiä työkaluja ja keinoja, joiden avulla suunnittelijat ja käyttäjät voivat maksimoida laitekantansa tehokkuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Lisätietoja:
  Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä.

  Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

  ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
  ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

 • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (421 KB)

SKF logo