SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Kun laakerit kuluvat

 • Tarina

  2016 elokuu 24, 10:00 CEST

  Kaikki laakerit kuluvat, ja ne on lopulta korjattava tai vaihdettava olivatpa ne sitten kuinka hyvin suunniteltuja tahansa. Tässä artikkelissa tutustutaan paperi- ja selluteollisuudessa työskentelevien insinöörien vaihtoehtoihin.

  Laakerit ovat tärkeitä osia, joita käytetään paljon sellun- ja paperintuotannon koneissa. Syvällä koneen sisuksissa olevilla laakereilla varmistetaan pyörivien osien tasainen, tehokas ja mahdollisimman kitkaton liike.

  Monissa tapauksissa laakerit on erityissuunniteltu vaativia olosuhteita varten. Esimerkkejä ovat imutelat, joissa on jatkuva altistus kosteudelle. Oikein asennetut ja ylläpidetyt laakerit, jotka on suojattu asianmukaisilla voitelujärjestelmillä, tarjoavat pitkän ja ongelmattoman käyttöiän.

  Valitettavasti laakereita ei ole aina mahdollista ylläpitää ihanteellisissa olosuhteissa, kuten laakeriasiantuntija ja SKF:n liiketoimintayksikön päällikkö Rudolf Groissmayr kertoo. ”Laakerit voivat kulua ennenaikaisesti ja vioittua odottamattomasti monista eri syistä. Yleisimpiä syitä ovat huono tai vääränlainen voitelu, vioittuneet tiivisteet, akselien huono linjaus ja muutokset koneen käyttöolosuhteissa. Nämä johtuvat usein tuotannon lisäämistä varten tehdyistä paperiradan nopeuden tai höyryn lämpötilan nostamisesta kuivatusosalla. Tämä voi kuitenkin siirtää laakereiden toiminta-alueet niiden alkuperäisten määritysten ulkopuolelle.”

  Laakereiden äkillinen vioittuminen on epätavallista, koska uusimmat kunnonvalvonta- ja öljyanalyysijärjestelmät antavat usein riittävän ennakkovaroituksen. Laakerit kärsivät kuitenkin usein vierintäpintojen painaumista ja säröistä, jotka vaikuttavat ajan myötä laakereiden ja tuettavien akseleiden ja sylintereiden toimintaan ja tehokkuuteen.

  Huolellisesta suunnittelusta, asennuksesta ja kunnossapidosta huolimatta jatkuvassa käytössä olevat laakerit on lopulta korjattava tai vaihdettava. Molemmilla vaihtoehdoilla on omat etunsa, mutta koska voimakas maailmanlaajuinen kilpailu ja nousevat syöttöhinnat kohtaavat tehtaita nykyisessä taloustilanteessa, korjaus kannattaa usein vaihdon sijaan.

  Rudolf Groissmayr johtaa yhtä SKF:n teollisuuspalvelujen keskusta, joka on erikoistunut sellu- ja paperiteollisuuden laakereiden kunnostukseen. Hän kertoo: ”Yksi tuotanto- ja kunnossapitoinsinöörien suurimmista haasteista on koneiden suunnittelemattomien seisokkien vähentäminen. Laakereiden vaihdossa on ongelmallista se, että on usein mahdotonta määrittää, kuinka vaurioitunut laakeri on ennen kuin se irrotetaan ja poistetaan koneesta. Laakerin vaihtoa varten tuotantolinja on tietenkin pysäytettävä. Uuden laakerin hankinta voi olla kallista, ja koska harvat toimittajat pitävät tällaisia erikoistuneita tai kalliita osia varastossa, voidaan tarvita mahdollisesti viikkoja tai kuukausia kestävä tehdastilaus. Vaihtoehtona on kunnostaa laakeri.”

  ”Kunnostus on mahdollista yli 50 prosentissa käyttökohteita, ja se voidaan tavallisesti suorittaa muutamassa päivässä huomattavasti edullisemmin kuin uuden tuotteen ostaminen. Laakerit, etenkin vanhemmat laakerit, on myös mahdollista kunnostaa laadukkaimmiksi ja paremmin toimiviksi kuin alkuperäinen osa.”

  Tuottavuussyiden lisäksi Rudolf Groissmayr huomauttaa kunnostettujen laakereiden olevan ympäristöä säästäviä. ”Kunnostuksesta on tehtaille todellisia kaupallisia ja teknisiä etuja, ja kestävän kehityksen edut ovat myös huomattavia, sillä kunnostuksessa käytetään jopa 90 prosenttia vähemmän energiaa kuin uuden osan valmistuksessa.”

  Kunnostuksen tarkoituksena ei yleensä kuitenkaan ole tuottaa alkuperäistä parempaa laakeria vaan pidentää sen käyttöikää.

  Kunnostus on erittäin vaativa prosessi, jossa tarvitaan erityistietämystä ja -laitteita, joilla varmistetaan laakereiden ominaisuuksien säilyminen ja jatkuva luotettavuus tuotteen palatessa käyttöön. ”Yhteistyö erikoistuneen toimittajan kanssa on tärkeää”, Rudolf Groissmayr huomauttaa. ”Erikoistunut toimittaja voi suorittaa työn nopeasti ja laadukkaasti ja auttaa asiakasta ymmärtämään, miksi laakeri vaurioitui. Toimittaja pystyy myös auttamaan koneen optimoinnissa, jotta tulevien vikojen riskiä voidaan pienentää.”

  Kaikki laakerit eivät sovellu kunnostukseen. Vakavasti vaurioituneet tai halkeilleet laakerit sopivat yleensä vain kierrätykseen. Siksi kunnostusprosessi alkaa asiantuntijan tekemällä laakerin kuntoarviolla, jolla määritetään sopivuus kunnostukseen ja vaadittavan työn tyyppi ja laajuus. Laakerin kunnon arviointi sen käyttökohteen mukaan on tärkeää, mutta se jätetään usein tekemättä. Vaurion aiheuttanut syy voidaan ymmärtää paremmin ottamalla laakerin kuormitus, voiteluolosuhteet ja käyttöaika huomioon.

  On tärkeää erotella alkaako vaurio pinnan alta vai laakerin vierintäpinnalta. Edellinen kuvaa leikkausjännitystä, jota esiintyy syklisesti heti vierintäpinnan ja vierintäelementtien pinnan alla. Nämä jännitykset aiheuttavat mikroskooppisia halkeamia, jotka laajentuvat hiljalleen pinnalle. Kun vierintäelementit kulkevat näiden halkeamien yli, pintamateriaalin hiukkaset kuoriutuvat tai irtoavat. Laakereiden vierintäpinnat, joiden vauriot ovat aiheutuneet pinnanalaisesta väsymisestä, eivät tavallisesti sovi kunnostukseen. Pintalähtöisestä väsymisestä kärsivät laakerit voidaan yleensä kunnostaa hiomalla.

  Kun laakeri saapuu SKF:n kunnostuskeskukseen, se tarkistetaan visuaalisesti ja myös jäännösmagnetismin ja välyksen kaltaiset parametrit tarkistetaan. Tämän jälkeen laakeri puretaan ja puhdistetaan ennen kuin sen osat tarkistetaan ja mitataan huolellisesti. Tämä sisältää kehän paksuuden ja soikeuden vakiomittaukset. Myös pinnanalaiset säröt on asiakkaan halutessa mahdollista havaita ultraäänitestauksella. Kovuus, laakerin rullasetin halkaisijoiden vaihteluväli ja ulkomitat voidaan lisäksi mitata laakerin kunnon ja käyttökohteen tärkeyden mukaan.

  Tämän alkuarvion jälkeen lähetetään asiakasraportti ja neuvotaan suositellut toimet. Myöhempi kunnostusprosessi suoritetaan siihen varatussa tuotantolaitoksessa, jossa kehittyneet automaatio- ja hallintajärjestelmät yhdistyvät kokeneiden teknikoiden tietämykseen.

  Kunnostusprosessi jaetaan neljään kategoriaan: palvelutaso 1 (SL1) kattaa vikojen tarkistuksen ja analyysin; palvelutaso 2 (SL2) kattaa sellaisten laakereiden kunnostuksen, joita ei ole käytetty mutta jotka ovat saattaneet heikentyä pitkällisen tai vääränlaisen varastoinnin aikana; palvelutaso 3 (SL3) kattaa laakereiden kunnostuksen pääasiassa kiillotusprosessein ja olemassa olevia osia uudelleenkäyttämällä; palvelutaso 4 (SL4) kattaa sellaisten laakereiden laajan kunnostuksen, jotka vaativat osien vaihtoa ja vierintäratojen hiontaa. Jokaisessa tapauksessa kunnostetut laakerit kootaan uudelleen, niiden laatu tarkistetaan ja ne merkitään jäljitystiedoilla ennen pakkausta ja asiakkaalle palautusta.

  Rudolf Groissmayr uskoo, että laakereiden kunnostus tarjoaa huomattavia etuja. ”Kokemuksemme mukaan kunnostus voi auttaa paperitehtaita vähentämään vuosittaisia laakereiden vaihdon kustannuksia. Luku voi vaihdella liiketoimintamallin mukaan, mutta tyypillisesti se on 10–12 prosenttia. Lisäksi suhteellisen lyhyiden toimitusaikojen ansiosta laakereiden kunnostus voidaan suunnitella tehtäväksi normaalin linjan pysäytyksen aikana, joten tuottavuus ei kärsi. Mahdolliset energiasäästöt tekevät kunnostuksesta myös houkuttelevan vaihtoehdon ympäristösyistä.”

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Lisätietoja:
  Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 75 997 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 46 635 työntekijää. www.skf.com

  ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

 • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (19.5 MB)

SKF logo