Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Noteikumi un nosacījumi

Apmeklējot un izmantojot SKF Grupas vietni (kas ietver AB SKF un/vai jebkuru tā filiāli ( turpmāk tekstā “SKF”)), jūs piekrītat tālāk sniegtajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Garantijas atruna un saistību ierobežojums
Lai gan ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu šajā vietnē ietvertās informācijas precizitāti, SKF nodrošina šo informāciju “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, un ATSAKĀS NO JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. Jūs apliecināt, ka tikai jūs esat atbildīgs par šīs vietnes satura izmantošanu, uzņematies pilnu atbildību par visām izmaksām, kas saistītas ar šīs vietnes izmantošanu, un SKF nav atbildīgs par tiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem jebkāda veida bojājumiem, kas izriet no piekļuves vietnē pieejamai informācijai vai programmatūrai un to izmantošanas.

Uz jebkādām jūsu iegādāto un izmantoto SKF produktu un pakalpojumu garantijām un attēlojumu vietnē tiks attiecināti noslēgtā līguma noteikumi un nosacījumi par šādu produktu vai pakalpojumu.

Turklāt SKF nenodrošinātām vietnēm, uz kurām ir ietverta atsauce mūsu vietnē vai uz kurām ir norādīta hipersaite, SKF nesniedz nekādas garantijas saistībā ar šajās vietnēs ietvertās informācijas precizitāti vai uzticamību un neuzņemas nekādu atbildību par materiālu, kuru izveidojušas un tajās publicējušas trešās puses. Turklāt SKF negarantē, ka šajā vietnē un citās saistītajās vietnēs nav vīrusu un citu kaitīgu elementu.

Autortiesības
Autortiesības šajā vietnē un šajā vietnē pieejamās informācijas un programmatūras autortiesības pieder SKF un tā licences devējiem. Visas tiesības paturētas. Visiem licencētajiem materiāliem būs norādīta atsauce uz licences devēju, kas ir piešķīris SKF tiesības izmantot materiālu. Šajās vietnēs ietverto informāciju un programmatūru nedrīkst reproducēt, dublēt, kopēt, nodot tālāk, izplatīt, glabāt, mainīt, lejupielādēt un citādi izmantot komerciālos nolūkos, ja iepriekš nav saņemta SKF rakstiska atļauja. Tomēr to drīkst reproducēt, saglabāt un lejupielādēt lietošanai personīgos nolūkos bez SKF rakstiskas atļaujas. Nekādos apstākļos šo informāciju un programmatūru nedrīkst nodot trešajām pusēm.

Preču zīmes un patenti
Visas vietnē redzamās preču zīmes, zīmolu nosaukumi un uzņēmuma logotipi ir SKF un tā licences devēju īpašums, un tos nedrīkst izmantot, ja iepriekš nav saņemta SKF rakstiska atļauja. Visām vietnē redzamajām licencētajām preču zīmēm būs norādīta atsauce uz licences devēju, kas ir piešķīris SKF tiesības izmantot preču zīmi. Apmeklējot šo vietni, lietotājam netiek piešķirta neviena garantija saskaņā ar patentiem, kas pieder SKF vai uz kuriem tam piešķirta licence.

Izmaiņas
SKF patur tiesības mainīt vai papildināt šīs vietnes saturu jebkurā laikā.
SKF logo