Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Produktivitātes un veiktspējas palielināšana ar automatizētās eļļošanas sistēmām

 • Stāsts

  2016 novembris 01, 14:00 CET

  Smagos apstākļos ekspluatējamu mašīnu komponentu un sistēmu darbības nodrošināšanai būtiska nozīme ir atbilstošai eļļošanai.

  “Ja lauksaimniecības, celtniecības vai kalnrūpniecības nozares mašīnās ir kāda bukse, gultnis vai pārvads — jebkas, kas rotē vai virzās, — tam ir nepieciešama eļļošana,” informē SKF eļļošanas sistēmu struktūrvienības AES izstrādājumu portfeļa pārvaldības nodaļas direktors Peter Laucis. “Līdz ar lielāku noslodzi un agresīvākiem un netīrākiem vides apstākļiem palielinās nepieciešamība pēc eļļošanas.”

  Daudzās jomās manuāla eļļošana joprojām tiek uzskatīta par normu, tomēr aizvien biežāk kā alternatīva tiek izmantotas automatizētās eļļošanas sistēmas (AES), kas palīdz samazināt iekārtu dīkstāves laiku, uzlabot vispārējo darba kvalitāti un drošību, veicot profilaktiskās tehniskās apkopes.

  Izmantojot AES, smērvielu iespējams uzklāt tieši vajadzīgajā vietā un vajadzīgajā brīdī, mašīnai darbojoties. Savukārt, ja eļļošana tiek veikta manuāli, mašīnas darbība pirms smērvielas uzklāšanas ir jāaptur un var gadīties, ka darba veicējam darba izpildes nolūkā ir jākāpj uz mašīnas, pakļaujot sevi dažādiem ar drošību saistītiem riskiem.

  Laucis norāda, ka ieguvumi ir ne tikai aprīkojuma īpašniekiem, kam tiek sniegta iespēja uzlabot drošības un produktivitātes rādītājus. Integrējot AES savās iekārtās, dažādas priekšrocības gūst arī oriģinālā aprīkojuma ražotāji. “Šīs sistēmas var paildzināt aprīkojuma garantijas periodu un uzlabot sniegumu, tās var nodrošināt mašīnas darbību dažādos apstākļos, kuriem mašīna sākotnēji ir paredzēta.”

  Sistēmas un to darbības principi

  AES sastāv no tvertnes, kurā atrodas smērviela vai cits aprīkojumam paredzēts eļļošanas līdzeklis, un elektriska, pneimatiska vai hidrauliska sūkņa, kas aktivizē sistēmu, liekot tai no tvertnes aizvadīt smērvielu līdz vajadzīgajai vietai mašīnā. Smērvielu iespējams pievadīt pat 100 vai 200 dažādiem punktiem atkarībā no mašīnas konstrukcijas. Smērvielas uzklāšanu vēlamajā vietā un precīzi noteiktā laikā nodrošina virkne mērvārstu.

  Smērvielas uzklāšanas vietu un laiku regulē iebūvēta vadības sistēma. Ja AES tiek integrēta mašīnā jau ražotnē, sistēmas vadību var nodrošināt oriģinālā aprīkojuma ražotāja programmējamais loģiskais kontrolleris (PLC — programmable logic controller). PLC tiek ieprogrammēti aptuvenie eļļošanas intervāli, ļaujot PLC vajadzīgajā brīdī ieslēgt AES.

  SKF arī izstrādā kontrollerus, kurus iespējams integrēt sistēmā, ja tā tiek pievienota aprīkojumam pēc tā iegādes, kā arī ja sistēmu aprīkojumam vēlas pievienot kādā vēlākā tirdzniecības ķēdes posmā, piemēram, izplatītājs pirms aprīkojuma pārdošanas. Laucis norāda, ka šie kontrolleri var tikt izmantoti gan vienkāršai sistēmas ieslēgšanai un izslēgšanai, gan arī kompleksai sistēmas pārraudzīšanai — iekļaujot sistēmā mērierīces, operatori var iegūt informāciju par eļļošanas ciklu norisi, kļūmēm un veiktspējas rādītājiem.

  Smagos apstākļos ekspluatējamā pārvietojamā aprīkojumā galvenokārt tiek izmantotas divu veidu eļļošanas sistēmas — vienas līnijas paralēlā sistēma un progresīvā sistēma. Vienas līnijas paralēlā sistēma sastāv no tvertnes un sūkņa, kas ir savienots ar vairākiem inžektoriem, izmantojot vienu smērvielas pārvades līniju. Inžektori ir izvietoti paralēli viens otram kā ķemmes zari, un ikviens inžektors darbojas neatkarīgi no pārējiem. Darbojoties šādā veidā, ikviens inžektors dozē precīzi nepieciešamo smērvielas daudzumu, ko nepieciešamības gadījumā iespējams arī pielāgot.

  Neatkarīgai darbībai ir priekšrocības gadījumos, ja rodas kāda gultņa atteice vai tas kādā veidā tiek bloķēts, — netiek negatīvi ietekmēta citu mašīnā esošo gultņu eļļošana. “Klienti vienas līnijas paralēlo sistēmu izvēlas, jo tā spēj nodrošināt eļļošanu visas iekārtas, teiksim, 120 punktiem, un gadījumos, kad rodas dažu punktu atteice, pārējās sistēmas daļām eļļošana joprojām tiek nodrošināta,” informē Laucis.

  Viņš arī norāda, ka šīs sistēmas bieži tiek izmantotas intensīvas noslodzes kalnrūpniecības aprīkojumā, jo šajā nozarē pēc iespējas jāsamazina dīkstāves ilgums. Šo sistēmu iespējams izmantot arī celtniecības nozarē izmantojamam aprīkojumam, tādējādi nepieļaujot sliktas kvalitātes tehniskās apkopes, kā arī lauksaimniecības aprīkojumam — drošībai un gultņu aizsardzībai.

  Progresīvās sistēmas līdzinās vienas līnijas paralēlajām sistēmām, vienīgi tajās atsevišķa līnija tiek pievadīta vairākiem vārstu blokiem, nevis paralēli izvietotiem inžektoriem. Katrs vārstu bloks dozē smērvielu dažādiem iekārtas punktiem; viens bloks var nodrošināt smērvielas pievadi pat 12 punktiem, nākamais bloks nodrošina smērvielas pievadi nākamajiem 12 punktiem un tā tālāk. “Galvenā atšķirība ir tā, ka, bloķējoties vienam gultnim, tiek apturēta visas sistēmas darbība, jo smērviela sistēmā tiek padota virknes slēguma veidā,” informē Laucis. “Kad bloķējas viens gultnis, tas hidrauliski nobloķē visus šīs sistēmas bloka virzuļus, un rodas visas sistēmas atteice.”

  Laucis stāsta, ka šī veida sistēmas parasti tiek izmantotas vidēja lieluma mašīnās, piemēram, ceļu būvniecībā, jo klienti novērtē, ka bloķēšanās gadījumā tiek parādīta kļūmes indikācija, informējot par nepieciešamību darba dienas beigās pārbaudīt mašīnu. Lai arī šajā nozarē mašīnu dīkstāve ir nepatīkama problēma, tā tomēr nav tik kritiska kā kalnrūpniecības nozarē, kur pat visīsākais laika periods, kad mašīnas netiek darbinātas, negatīvi ietekmē produktivitāti un līdz ar to arī klienta peļņu.

  Tehniskajā aprīkojumā ir iespējams izmantot arī vairāklīniju sistēmas. Šī sistēma sastāv no apaļa korpusa ar vairākiem punktiem — līdz pat 20 —, un katrs no šiem punktiem pievada smērvielu atsevišķam gultnim vai citam komponentam, kam ir nepieciešama eļļošana. Šī sistēma ir paredzēta vairāku netālu esošu punktu vienlaicīgai eļļošanai. Laucis stāsta, ka šī sistēma parasti tiek izmantota mazākā aprīkojumā, kas nav pakļauts lielai noslodzei, jo šīs sistēmas izmaksas ir augstākas. Vairāklīniju sistēmai ir noteikts maksimāli iespējamais eļļošanas punktu skaits, tādēļ lielākam aprīkojumam būtu nepieciešams uzstādīt vairākas šādas sistēmas, turpretī vienas līnijas sistēmām ir iespējami vairāki risinājumi, un tās spēj labāk nodrošināt lielāka punktu daudzuma eļļošanu no viena avota.

  Attīstība automatizācijas virzienā

  AES izmantošana kļūst aizvien populārāka smagā aprīkojuma nozarē, tomēr Laucis norāda, ka dažās situācijās automatizētajām sistēmām ir grūti sacensties ar cilvēku, kas mašīnu eļļo manuāli. Viņš stāsta, ka lielās un intensīvas slodzes apstākļos izmantojamās mašīnās, piemēram, kalnrūpniecības aprīkojumā, automatizēto sistēmu ieviešanas rādītāji ir augsti, jo liela daļa mašīnu ir automatizētas, lai nodrošinātu nepieciešamo sniegumu un nepieļautu dīkstāves vai mazinātu to ilgumu, un to savukārt var palīdzēt nodrošināt AES.

  Laucis arī uzskata, ka būtisks faktors, kādēļ šīs sistēmas tiek izmantotas smagajā aprīkojumā, ir drošība. “Cilvēki aizvien vairāk patiesi rūpējas par drošību. Viņi cenšas novērst vai mazināt vides apstākļus, kuros pastāv apdraudējumi, un eļļošanas punkti iekārtā nenoliedzami ir drošības riska faktors.” Ja eļļošanu vairs nav nepieciešams veikt manuāli, darbiniekam, riskējot gūt savainojumus, vairs nav jākāpj uz mašīnas, kas var būt pārklāta ar dubļiem un eļļu. “Ir pieejamas arī mehāniskas atslēgšanas ierīces, kas automātiski reģistrē augstu/zemu smērvielas līmeni,” stāsta Laucis. “Visi šie papildu elementi automatizētajās eļļošanas sistēmās tiek izmantoti arvien biežāk, jo tie ļauj garantēt drošāku darba vidi, pastāvīgu aprīkojuma darbību un nodrošināt iekārtas tīrību.”

  “Uzskatu, ka vidēja lieluma mašīnu tirgus segmentā, kur izmaksas uz vienu eļļošanas punktu kļūst aizvien svarīgākas, situācija stabilizējas un ir tendēta uz izaugsmi atbilstoši uzrādītā snieguma vērtībai,” viņš turpina. Tas daļēji ir eļļošanas sistēmai pievienotās telemātikas nopelns — tas ir ļāvis klientiem saņemt informāciju par sistēmas sniegumu un tehnisko apkopi, tāpat kā tas jau tiek darīts ar citām mašīnas sistēmām. Pastiprināta uzmanības pievēršana drošības jautājumiem arī ir sekmējusi automatizēto eļļošanas sistēmu ieviešanu šajās mašīnās.

  Laucis norāda, ka mazākās mašīnās manuāla eļļošana joprojām ir norma, jo gala lietotājiem parasti ir regulārs tehniskās apkopes grafiks, un eļļošana vienkārši tiek veikta tehniskās apkopes laikā. Tomēr viņš novēro AES ieviešanas rādītāju pieaugumu arī šajā segmentā.

  Tas, vai sistēma tiek uzstādīta jau mašīnas ražošanas procesā vai pēc tās pārdošanas, ir atkarīgs arī no mašīnas veida, kurā sistēmu ir paredzēts izmantot. Lielām mašīnām oriģinālā aprīkojuma ražotāji AES biežāk izvēlas uzstādīt jau ražotnē. Mašīnu lielumam samazinoties, automatizētās eļļošanas sistēmas kļūst par opcijām, kuras klients var izvēlēties papildus atkarībā no savām vēlmēm un vides, kurā mašīnas ir paredzēts izmantot. Oriģinālā aprīkojuma ražotāji vēl gaida nopietnus pēcpārdošanas signālus no klientiem, lai veiktu rūpnīcās uzstādāmo AES standartizāciju.

  Laucis uzskata, ka pēcpārdošanas segmentā jāpievērš uzmanība tam, kādu pievienoto vērtību klients iegūs sistēmas uzstādīšanas gadījumā, piemēram, uzlabotus drošības un veiktspējas rādītājus. Uzņēmumā, kas nodarbojas ar mašīnu izīrēšanu, sistēma varētu tikt izmantota labākai aprīkojuma pārvaldībai. Ja izīrētā mašīna tiek atdota atpakaļ un tai ir kāds defekts, AES datu reģistrators var noteikt, vai mašīnas eļļošana ir noritējusi, kā paredzēts, tādējādi ļaujot sašaurināt problēmas cēloņa meklēšanas loku. Laucis norāda, ka labs pēcpārdošanas atbalsts un taustāmi peļņas rezultāti no kapitāla ieguldījuma gala lietotājiem var pamudināt oriģinālā aprīkojuma ražotājus saskatīt priekšrocības, kas rodas, automatizētās eļļošanas sistēmas mašīnās integrējot jau ražotnē.

  SKF izstrādā un ražo arī gultņus, tādēļ uzņēmums, izklāstot priekšrocības, kas rodas, pārejot uz AES izmantošanu, spēj izmantot savas zināšanas par gultņu darbību, kā arī to atteiču iemesliem. Viens no biežākajiem cēloņiem, kas izraisa gultņu darbības traucējumus, ir nepietiekama eļļošana un tas, ka gultņi ir netīri. “Labākais veids, kā paildzināt gultņa kalpošanas laiku, ir pastāvīgi nodrošināt tā pārklāšanu ar nepārtrauktu, plānu smērvielas kārtu,” informē Laucis. “Pētījumi un cita pieejamā informācija liecina, ka visilgāko iespējamo gultņa kalpošanas laiku iespējams panākt, ja tas ik pēc īsa brīža nepārtraukti tiek ieeļļots.”

  Laucis norāda, ka automatizēta sistēma spēj nodrošināt nepārtrauktu eļļošanu, turpretī manuālas eļļošanas gadījumā strādājošai mašīnai blakus būtu jāatrodas personai, kas ik pēc minūtes ikvienam punktam, kam nepieciešama eļļošana, uzklātu smērvielu. Bieži vien manuāla eļļošana tiek veikta darba dienas vai darba nedēļas beigās un eļļošanas punkti tiek pārpludināti ar smērvielu vai arī pilnīgi pretēji — tiek uzklāti tikai daži pilieni, un darbinieks dodas tālākās gaitās. Eļļojot šādi, periods starp eļļošanas reizēm ir ilgs; tas savukārt nav labākais veids, kā paildzināt gultņa kalpošanas laiku.

  “Lai nodrošinātu mašīnu darbību ilgtermiņā, nepieciešams pārdot un popularizēt šo filozofiju par automatizēto eļļošanu pretstatā manuāli veiktai eļļošanai,” saka Laucis. Izmantojot AES, gan oriģinālā aprīkojuma ražotājs, gan arī gala lietotājs var baudīt sistēmas sniegtās priekšrocības, kad smērviela uz gultņiem tiek uzklāta nepieciešamajā daudzumā un precīzi vajadzīgajā brīdī, nodrošinot gultņa nevainojamu darbību un mazinot mašīnas dīkstāves laiku.

  Sara Jensen (OEM Off-Highway) raksta oriģināls ir atrodams šeit: http://www.oemoffhighway.com/article/12250664/automatic-lubrication-systems-increase-machine-performance-and-reduce-downtime.

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk sniegto kontaktinformāciju.
  Sabiedrisko attiecību daļa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

  Uzņēmums SKF ir pasaulē vadošais gultņu, blīvslēgu, elektromehānisko pārvadu, eļļošanas sistēmu piegādātājs un inženiertehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumu (tostarp tehniskā atbalsta, apkopes un drošuma pakalpojumu) sniedzējs. SKF ir pārstāvēts vairāk nekā 130 valstīs, un to pārstāv aptuveni 17 000 izplatītāju visā pasaulē. 2015. gadā apgrozījums bija 75 997 miljoni Zviedrijas kronu un uzņēmumā strādāja 46 635 darbinieki. www.skf.com

  ® SKF ir reģistrēta SKF Group preču zīme.

 • Attēls

Lejupielādēt preses komplektu

Preses komplekts (3.1 MB)

SKF logo