Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Iekārtu stāvokļa indikatori

SKF MCI indikatori (Machine Condition Indicator CMSS 200)

SKF MCI indikators
SKF MCI indikators ir ekonomisks vibrāciju sensors un indikators nekritisku iekārtu uzraudzībai. Tie ir lieliski piemēroti tādu iekārtu uzraudzībai, kuras strādā nepārtrauktā režīmā un iepriekš ražotnēs nav uzraudzītas (1. att.). Šī ierīce līdzinās automašīnas dzinēja pārbaudes (Check Engine) indikatoram. SKF MCI indikatora darbība rūpnieciskajās iekārtās ir salīdzināma ar auto dzinēju pārbaudes indikatora (Check Engine) funkciju automašīnā. MCI sensori nodrošina vibrāciju ātruma, vibro-paātrinājuma apliecējas (gultņu vai zobratu vibrācijas) un iekārtas virsmas temperatūras mērīšanu.
Komplektācijā iekļautais magnētiskais slēdzis/aktivators (2. att.) tiek izmantots, lai aktivizētu SKF Machine Condition Indicator, mainītu darbības režīmus, iestatītu vibrāciju atskaites līmeņus un apstiprinātu trauksmes signālus.

Ierīce ir aprīkota ar trijām gaismas diodēm iekārtas un gultņu stāvokļa uzrādīšanai. Kad iedegas ierīces indikatori, profilaktiskās apkopes tehniķim ir jāveic iekārtas problēmu cēloņu analīze. Uz ierīces ir arī svītrkods ar sērijas numuru, kas ļauj identificēt iekārtu un to viegli iekļaut operatoru veiktās apkopes (ODR) programmā, apkopes maršrutos vai plānoto pārbaužu grafikos.

Iekārta ar nemainīgu darba stāvokli (1. att.)
Magnētiskais slēdzis/aktivators (2. att.)

Pārskats par SKF MCI indikatoru (Machine Condition Indicator)

Informācija par SKF MCI indikatoru pasūtīšanu

Informācija par pasūtīšanu 
Apzīmējums CMSS 200-02-SL
komplektācijā iekļautās sastāvdaļas 
– Divi MCI indikatori 
– Divi aktivatori (magnētiskie) CMAC 225 
– Divas vītņotās stiprinājuma skrūves (ar 1/4-28 vītni abās pusēs) CMAC 230 
– Divas adaptera stiprinājuma skrūves (ar 1/4-28 un M8 vītni) CMAC 231 
– Divi uzziņu bukleti CMAC 200-REF 
– Viens uzstādīšanas norādījumu buklets 
– Viens ar izstrādājumu saistīto uzziņu kompaktdisks 
Apzīmējums CMSS 200-10-SL
komplektācijā iekļautās sastāvdaļas 
– 10 MCI indikatori 
– Četri aktivatori (magnētiskie) CMAC 225 
– Četri uzziņu bukleti CMAC 200-REF 
– Divi uzstādīšanas norādījumu bukleti 
– Viens ar izstrādājumu saistīto uzziņu kompaktdisks 
Apzīmējums CMSS 200-50-SL
komplektācijā iekļautās sastāvdaļas 
– 50 MCI indikatori 
– 10 aktivatori (magnētiskie) CMAC 225 
– 10 uzziņu bukleti CMAC 200-REF 
– Pieci uzstādīšanas norādījumu bukleti 
– Viens ar izstrādājumu saistīto uzziņu kompaktdisks 
SKF logo