Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

SKF Latvija piedāvātas apmācības

Darbinieki un to zināšanas ir lielākā uzņēmuma vērtība. Darbinieki ir tie, kas apkalpo iekārtas, izmantojot speciālus instrumentus un īpašus paņēmienus. Pastāvīga zināšanu papildināšana un atsvaidzināšana ir vitāli svarīga katram.

SKF Latvija piedāvā gan apmācības, gan konsultācijas konkrētu problēmu risināšanā vai darbu veikšanai, piemēram, gultņojumu montāža/demontāža, eļļošana, darbmūža paildzināšana utt.

SKF Latvija piedāvā apmācības gan SKF klasē, gan uz vietas pie klienta.

Par katru no zemāk uzskaitītajām programmām iespējams pieprasīt papildus informāciju SKF Latvijā: Tel: +371 6 737 9 444

Gultņojumu ekspluatācijas pamati.

Gultņojuma bojājumi var radīt neplānotas dīkstāves un ievērojamus finansiālus zaudējumus. Piemēroti gultņu montāžas instrumenti un metodes tos pasargā no bojājumiem montāžas laikā un nodrošina pareizu slogojumu, ilgu darbmūžu nodrošināšana pienācīga eļļošana un regulāra uzraudzība.


Gultņu tipi, to komponentes, apzīmējumu sistēma, slodzes nestspēja, darbmūžs un resurss. Sēžas un to izvēle, gultņu defekti un to galvenie cēloņi, gultņu defektācija. Eļļošanas principi un funkcijas. Gultņu montāžas metodes, sākotnējā eļļošana, centrēšana, atkārtotā eļļošana, monitorings, demontāža metodes. Instrumentu un rīku apskats ar praktiskām nodarbībām.

 

Apmācības ilgums - 1 diena (6 stundas). Grupas no 5 līdz 15 cilvēkiem. Apmācības ir iespējamas kombinēt ar citām programmām. Apmācību izmaksas 120 EUR/cilv. (bez PVN)


Eļļošanas pamati.

Eļļošana nodrošina berzes samazināšanos, novērš nodilumu un koroziju, aizsargā no piesārņojuma.

Pareizi ieeļļota iekārta vai mašīnu elements teorētiski var darboties neierobežoti ilgu laiku! Neatbilstoša eļļošana ir populārākais iekārtu defektu pirmcēlonis!


Eļļošanas princips un veidi. Eļļošanas paņēmieni un funkcijas. Eļļas/ziedes sastāvdaļas. Eļļas vai ziedes izvēles process un galvenie izvēles parametri. Ziedes darbmūžs. Praktiski ieteikumi, kā sakārtot eļļošanas saimniecību.


Apmācības ilgums - 1 diena (6 stundas). Grupas no 5 līdz 15 cilvēkiem. Apmācību izmaksas 120 EUR/cilv. (bez PVN)

Iekārtu stāvokļa diagnostikas pamati.

Tehniskā monitoringa ievešana ļauj iegūt ievērojamu ekonomisko efektu salīdzinoši ātri. Modernās tehnoloģijas ir padarījušas tehnisko monitoringu viegli apgūstamu un izmantojamu tehniskās uzraudzības saimniecībā ikvienā nozarē... Vienam sūknim, dažiem ventilatoriem vai veselai ražotnei - monitorings ir kļuvis par ekonomiski pamatotu nepieciešamību.


Tehniskās apkopes veidi un iekārtu stāvokļa diagnostikas vieta tajos. Rotējošo iekārtu stāvokļa uzraudzības veidi. Vibrodiagnostikas pamati. Vārpstu un siksnu centrēšana. Praktiskas nodarbības ar SKF centrēšanas iekārtām (vārpstu un skriemeļu centrēšana) un vibrodiagnostikas instrumentiem (vibro-taustu un/vai analizatoru).


Apmācības ilgums - 1 diena (6 stundas). Grupas no 5 līdz 15 cilvēkiem. Apmācību izmaksas 120 EUR/cilv. (bez PVN)

 

Vārpstu centrēšanas pamati.

50% gadījumos cēlonis rotējošo iekārtu bojājumiem ir asu nesakritība. Šie bojājumi izraisa dīkstāves un palielina ekspluatācijas izmaksas. Neprecīza centrēšana rada papildu slogojumu mašīnas elementos, paātrinot to nodilumu un palielinot enerģijas patēriņu. Ik gadus tiek tērēti lieli līdzekļi, lai mazinātu asu nesakritības sekas. Asu nesakritības radītās problēmas var novērst ar vienkāršiem preventīviem pasākumiem. Precīzijas centrēšana ietaupa līdzekļus un nodrošina mašīnu ilgu un efektīvāku ekspluatāciju. Ieguldījumi vārpstu centrēšanas ierīcēs un apmācībā atmaksājas ātri!


Centrēšanas nozīmīgums. Spēki un momenti, kas rodas rotācijas laikā. Praktiskas nodarbības ar SKF centrēšanas iekārtām (vārpstu un skriemeļu centrēšana). 


Apmācību ilgums - 1 diena (6 stundas). Grupas no 3 līdz 15 cilvēkiem. Apmācības ir iespējamas kombinēt ar citām programmām. Apmācību izmaksas 120 EUR/cilv. (bez PVN)

Vibration Analysis Level II training

SKF – the world’s first global company to develop ISO 18436 vibration analysis courses In fact, SKF offers the only global vibration analysis training that conforms to ISO 18436 in the marketplace today. SKF worked in close conjunction with the world’s leading accreditation bodies to create these courses, contributing many years worth of our own vibration analysis experience in the process.

Course content: 

 • Principles of vibration 
 • Advanced Signal Processing 
 • Advanced Fault Analysis 
 • Corrective Action
 • Acceptance Testing and Standards 
 • Equipment Testing and Diagnostics 
 • Reporting and Documentation 
 • ISO Reference Standards in Depth 
 • Fault Severity Determination 
 • Data acquisition 
 • Signal processing 
 • Condition monitoring 
 • Fault analysis 
 • Equipment knowledge
 • Acceptance testing 
 • Reference standards 
 • Training evaluation examination 

Training language: English
Participation fee: 1450 € (w/o VAT), special prices for local Maintenance associations members and groups – ask us for offer.
The certification exam can be taken after the course (optional).
Additional fee for certification exam: 350 € (w/o VAT).
Participation fee include all electronic and printed materials, lunches and cofee brakes.
Additionally we can offer special prices for accomodation.
Duration: 3,5 days + review and exam on fifth day
Limited number of participants. 

To get additional information or register, please contact:

+371 6 737 9 444 

Bearing Damage Analysis Course

Bearings are among the most vital components in a machine.  The ability to identify the causes of bearing damage and failure is critical to preventing the same from occurring again.

In designing the bearing assembly, the first step is to select the type of bearing.  The choice is usually based on a certain bearing life requirement.  The next step is to design the arrangement to accommodate the prevailing service conditions.

Unfortunately, too many of the bearings installed never attain their calculated life expectancy because of something done or left undone in handling, installation, maintenance, and lubrication.  However, even when properly installed and maintained, a bearing can still be susceptible to damage or failure; fatigue of the bearing material is one of the six main modes of failure.

This course explores these major bearing damage modes.  There are examples of different types of damage and failure modes and we discuss what might have caused each one.

Hands-on exercises enable participants to practice analysing bearings with a qualified instructor present.  Students work together in groups on a variety of bearing damage and failure examples, allowing each student to gain particular experience.

The aim of this course is to enable participants to master the skill to analyse damaged bearings in accordance with ISO 15243 and the SKF Bearing Inspector program.

Learning Objectives

By the end of the course, participants will be able to:

·        Recognize load patterns in bearings

·        Perform bearing damage analysis

·        Describe the terminology and classification of ISO failure modes

·        Explain the terminology and visual appearance of damage modes

·        Use the SKF Bearing Inspector


Participation fee: 150 € (w/o VAT), special prices for local Maintenance associations members and groups – ask us for offer.

Duration: 1 day


Informācija par pakalpojumiem

Ņemiet vērā, ka tālāk norādītajās saitēs ietvertā informācija ir pieejama tikai angļu valodā.
SKF logo