RSS-mating

RSS står for "Really Simple Syndication". Det er en metode for enkel distribuering av en liste over overskrifter, oppdateringsmeldinger og noen ganger innhold til et stort antall personer. Det brukes av dataprogrammer som ordner disse overskriftene og meldingene slik at det blir lett å lese dem.

Det kan være tidkrevende og trettende å holde oversikt over nettsteder

Mange mennesker har interesse for ulike nettsteder der innholdet – gjerne nyhets- og hendelsesbasert – endres på tilfeldige tidspunkter. Stadig gjennomlesing av hvert av disse nettstedene for å se om det er kommet nytt innhold, kan være svært tidkrevende.

Abonnere på RSS-mating

Du finner mange muligheter for å abonnere på RSS-mating på dette nettstedet – se i kolonnen til høyre på sidene.
SKF logo