Kompressorer

Tøffe drifts- og markedsvilkår

Uansett design eller bruksområde har industrikompressorer alltid måttet tåle vanskelige driftsforhold. I dag er markedskrav og forskrifter i ferd med å bli like strenge.

En økende global etterspørsel fremmer også global produksjon og konkurranse. Stigende energipriser og strengere forskrifter fra myndighetene har satt fart på utviklingen av mer energieffektive og miljøvennlige enheter. Og sluttbrukere over hele verden ser etter bruksklare produkter og totalløsninger.

Her kan SKF gi en hjelpende hånd

Som den ledende leverandøren av lager og tekniske løsninger til kompressorindustrien har SKF gjennom flere år hjulpet produsenter og operatører med å imøtekomme slike krav og andre driftsutfordringer.

Gjennom et tett samarbeid med ledende produsenter har SKF utviklet innovative tekniske løsninger og bidratt til store fremskritt innen lagerdesign. Disse løsningene gjør det mulig å produsere og drive bedre, tryggere og mer energieffektive kompressorer.

Alle bruksområder har sine spesielle krav

Klikk her for å lære mer om løsninger som oppfyller kravene til nettopp ditt bruksområde. Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen i øyeblikket bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo