Medisin og helse

Et felt med store utfordringer

Befolkningen blir eldre, og det er en økning i fedmerelaterte sykdommer. Kostnadene stiger, samtidig som man ønsker å redusere utgiftene til helse og omsorg. Mens man tidligere fokuserte på å påvise sykdommer, er fokuset nå i ferd med å flytte seg til forebygging av sykdom. Sykehus slås sammen til større enheter og nettverk.

Slike utfordringer gjør det nødvendig å utvikle utstyr som gjør at diagnostisering og behandling kan utføres raskere, tryggere og mer pålitelig, samtidig som det fører til en bedre opplevelse for både pasienter og helsepersonell. For å få utstyret ut på markedet må originalprodusenter knytte til seg leverandører som kan leverer førsteklasses kvalitet og teknisk ekspertise.

Alle bruksområder har sine spesielle krav

Klikk her for å lære mer om løsninger som oppfyller kravene til nettopp ditt bruksområde. Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen i øyeblikket bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo