Jernbane

Et livslangt samarbeid

Med vårt konsept for samarbeid gjennom hele livssyklusen går SKF inn med all ekspertise og teknologi for å hjelpe våre jernbanekunder med å løse økonomiske og miljømessige utfordringer:
  • Innovasjoner for lønnsom og bærekraftig vekst
  • Utvikling og implementering
  • Asset management og rekondisjonering
  • Lokal tilstedeværelse
Spesialisering
Som markedsleder og teknologisk trendsetter er SKF sterkt opptatt av de spesielle forutsetningene i jernbaneindustrien. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger og produkter.
Design og utvikling
SKFs kunnskapsplattformer og etablert praktisk erfaring gjør oss i stand til å utføre en presis kundeanalyse og tilby fremtidsrettede løsninger som er tilpasset økonomiske og miljøbetingede krav.
Det er ikke bare samarbeidet som binder SKF og kundene sammen. Vi liker å ser på det som et nært og dypt forhold basert på felles verdier: Sikkerhet, kvalitet, lønnsomhet og god energiutnyttelse.
Produksjon og testing
SKF har høye produksjonsstandarder og medarbeidere med mye erfaring. Dette er fulgt opp med gode metoder for kvalitetskontroll og kvalitetssikring.
Den avgjørende faktoren for langsiktig driftspålitelighet er strenge ytelses- og utholdenhetstester i moderne testanlegg samt ute i felt, godkjent av anerkjente, kvalifiserte organer.
Installasjon og igangkjøring
SKFs installasjonsservice er et svært godt og helhetlig servicetilbud og omfatter alt fra typegodkjenning til montering på stedet, inkludert håndbøker, dokumentasjon og individuell opplæring.
SKFs profesjonelle salgsapparat og faglig dyktige medarbeidere sørger for at jernbanekunder kan nyte godt av inngående kunnskap og personlig kundeservice på kundens eget språk og tilpasset spesielle ønsker og krav.
Takket være SKFs sterke lokale representasjon med 15 000 forhandlere i 130 land kan vi tilby den globale jernbaneindustrien kundeservice og logistikk i verdensklasse.
Drifting og overvåkning
SKF har mer kunnskap om roterende maskiner og driftspålitelighet enn noen annen aktør på markedet. Et tett samarbeid med kundene våre har gitt oss en unik og inngående forståelse av hvilke prosesser og utfordringer som preger forskjellige bransjer.
Som et resultat av dette skiller SKF seg ut som en leverandør som kan tilby fullstendige løsninger for å øke produktiviteten til maskiner og anlegg. Begynnende skader kan oppdages tidlig og mekanisk svikt unngås – noe som gir lavere livssykluskostnader.
Ved å bruke detekteringssystemer og sofistikerte algoritmer for databehandling kan man oppdage begynnende skader og sette av tid til reparasjon og vedlikehold før disse forårsaker mekanisk svikt.
Vedlikehold og reparasjon
Vedlikehold og reparasjon fra SKF gir produktene lengre levetid, reduserer uforutsett vedlikehold og øker oppetiden. SKF kan tilby individuelle vedlikeholdsstrategier og utviklingsplaner.
SKF rekondisjonerer lagrene til sin opprinnelige stand og ytelse ved hjelp av moderne teknologi, strenge retningslinjer for gjenbruk, avanserte overhalingssystemer og kvalitetskontroll.
Så god som ny: maksimal produktivitet, lavere livssykluskostnader, samme ytelse og driftssikkerhet som nye produkter, mindre belastning på miljøet. Materialene, metodene og maskinene SKF bruker for å rekondisjonere brukte lager, er like gode som de som ble brukt under produksjonen.

Alle bruksområder har sine spesielle krav

Klikk her for å lære mer om løsninger som oppfyller kravene til nettopp ditt bruksområde. Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen i øyeblikket bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo