SKF glidelager med lang levetid

Nærmest vedlikeholdsfrie og dessuten miljøvennlige

Extended Life Plain Bearings
Stål/stål sfæriske glidelagre krever normalt smøring, som en del av det rutinemessige vedlikeholdet. Det nye smørefettet som pumpes inn i lageret, gjør mer enn å drive ut forurensning og slitasjerester og omfordele fettet. Ettersmøring forlenger lagerets levetid, men innebærer også økte kostnader. Enten det gjelder arbeidskostnader, nedetid, kostnader for nytt fett eller hva det koster å bli kvitt gammelt fett, snakker vi om kostnader som bygger seg opp over tid.

Som en hjelp for å redusere disse kostnadene, har SKF lansert SKF glidelager med lang levetid (Extended Life Plain Bearings). Disse forseglede stål/stål sfæriske glidelagrene krever ikke smøring på bruksområder der forurensningsnivået er null eller moderat. Under slike forhold holder disse nyutviklede lagrene minst like lenge som standard stål/stål glidelagre, selv om sistnevnte smøres i henhold til anbefalt vedlikeholdsplan. Fordi SKF glidelagre med lang levetid ikke trenger ettersmøring, har de automatisk innebygd beskyttelse mot svikt som skyldes manglende etterlevelse av smøreplanen.

Produktegenskaper

 • Robuste stål/stål-lagre
 • LS-tetninger med tre lepper som tåler hard belastning
 • Høy korrosjons- og slitasjebestandighet
 • Optimalisert tribologisk system
 • Forhåndsfylt med giftfritt fett med høy ytelse
 • Dimensjonsmessig utbyttbare med standard stål/stål-lagre

Brukerfordeler

 • Øker oppetid og produktivitet
 • Eliminerer så å si all tidlig svikt grunnet dårlige smøringsforhold
 • Reduserer totale eierkostnader
 • Øker korrosjonsbestandigheten
 • Eliminerer utslipp av smørefett i omgivelsene

Vanlige bruksområder

SKF logo