Tilstandsovervåkning

Tilstandsovervåkning vil si at man fastsetter utstyrets tilstand mens det er i drift. Forutsetningen for et godt tilstandsovervåkningsprogram er at man:
 • vet hva man skal se etter
 • vet hvordan man skal tolke resultatene
 • vet når man skal iverksette tiltak på bakgrunn av kunnskapen man har fått
Ved å følge et slikt program kan man reparere komponenter/problemer før de svikter. Tilstandsovervåkning hjelper ikke bare personalet med å redusere risikoen for alvorlige feil, men gir dem også mulighet til å bestille deler i rett tid, fastsette behovet for arbeidskraft og planlegge andre reparasjoner som kan utføres mens utstyret likevel er ute av drift.

SKF @ptitude Asset Management System

Maskin- og programvarekomponentene i SKF @ptitude Asset Management System er utviklet slik at de fungerer sammen med hverandre og anleggets CMMS i én integrert plattform. Systemet lar deg:
 • integrere alle maskintilstandsdata i ett felles program
 • dele data på tvers av funksjonskanaler
 • unngå lange læringskurver og kompatibilitetsproblemer
 • videreføre suksessen til andre anlegg
Maskinvare
SKFs vibrasjonsmålingsverktøy lar både profesjonelle og mindre erfarne brukere utnytte fordelene ved tilstandsbasert vedlikehold. SKF tilbyr mye forskjellig utstyr for tilstandsovervåkning og har et omfattende produktprogram for onlinesystemer, deriblant:
 • Bærbare instrumenter for innsamling, lagring og vurdering av maskintilstands- og prosessdata
 • Inspeksjonssystemer og datastyringssystemer for nøyaktig og konsistent registrering, rapportering og lagring av prosess- og inspeksjonsdata, samt kommunisering av disse og iverksettelse av tiltak
 • Online-systemer for kontinuerlig maskinovervåkning og -beskyttelse
 • Systemer med vibrasjonssensorer og avstandsprobe (eddy probe) for overvåkning av kritiske maskiner
 • Testing av elektriske motorer

Verktøyet er forbundet med lave investeringskostnader og krever minimalt med opplæring. Etter kort tid er du klar til å sette opp et nytt tilstandsovervåkningsprogram – eventuelt utvide et eksisterende – evaluere lagrene i elektriske motorer, senke energiutgiftene og redusere CO2-utslippene.
Programvare
SKF @ptitude overvåkningspakke består av tre moduler: Analyst, Inspector og Observer. Disse danner grunnlaget for et fullstendig integrert system for tilstandsovervåkning som sørger for rask, effektiv og pålitelig lagring, behandling og innsamling av store mengder komplekse maskin- og anleggsdata. Programmet aksepterer data fra alle SKF-enheter for datainnsamling og kan kombineres med SKF @ptitude beslutningsstøtte for å gjøre det enklere å ta logiske og godt funderte beslutninger.
Løsninger for energi- og miljøstyring
SKFs løsninger for energi- og miljøstyring hjelper deg med å kontrollere energiforbruket og avdekke hvor i anlegget det er muligheter for å bruke mindre energi. Løsningene består av flere ulike produkter og tjenester, og mange av dem brukes ved våre egne produksjonssteder rundt om i verden.
Rådgivning og tjenester innen tilstandsovervåkning
For at du skal få mest mulig ut av våre produkter og teknologiske løsninger for tilstandsovervåkning, tilbyr SKF et bredt spekter av støttetjenester, blant annet:
 • Teknisk støtte
 • Vedlikeholdsavtale
 • Opplæring
Brosjyrer – Produkter og tjenester for tilstandsovervåkning
SKF tilbyr en rekke ulike produkter og tjenester for tilstandsovervåkning. Disse kan hjelpe deg med å optimalisere vedlikeholdet og driftssikkerheten i maskinparken din. I brosjyren kan du lese mer om noen av disse produktene og tjenestene.

 • Brosjyre – Vedlikehold, driftssikkerhet og anleggsoptimering En oversikt over teknologiske løsninger og tjenester fra SKF
 • Brosjyre – SKF Microlog-serien En oversikt over premiumproduktene innen bærbart og håndholdt utstyr for datainnsamling og dataanalyse
 • Brosjyre – SKF integrert tilstandsovervåkning En oversikt over markedets beste verktøy og teknologiske løsninger for optimalt vedlikehold og driftssikkerhet i maskinparken

Produktinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at lenkene nedenfor peker til informasjon som bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo