Vedlikeholdsprodukter

Oppnå maksimal driftstid på dine lager

Hvert lager har en estimert driftstid. Forskning viser imidlertid at ikke alle lager oppnår estimert driftstid, av ulike grunner. Ulike ytre og indre forhold påvirker lagerets levetid. Slike forhold er montering, smøring, oppretting, tilstandsovervåkning og demontering. Riktig montering, smøring, oppretting osv. er av avgjørende betydning for at lageret skal oppnå maksimale driftstid. Ved å sørge for gode vedlikeholdsrutiner og bruk av riktig verktøy kan du øke lageret driftstid betydelig og dermed oppnå et enda mer produktivt og effektivt anlegg.

Produktinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at lenkene nedenfor peker til informasjon som bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo