Kraftoverføringsprodukter

SKF Power Transmission er en produktserie som består av et komplett utvalg av remmer, kjeder, koplinger, remskiver, kjededrev, bøssinger og nav av høy kvalitet.

Kraftoverføringskomponenter knytter bevegelige deler sammen og er en uunnværlig del av prosessene i så å si alle bransjer.
Viktige bransjer vi betjener
  • Papir og masse
  • Næringsmidler og drikkevarer
  • Olje og gass
  • Metall
  • Gruvedrift, mineralbearbeiding og sement

Enten utfordringen er å konstruere utstyr som øker effektiviteten på anlegget, eller å sørge for økt lønnsomhet generelt, kan SKFs erfaring og ekspertise hjelpe deg med å nå dine mål.
Hjelper virksomheten med å redusere de totale eierkostnadene
Vi hos SKF gjør hva vi kan for å hjelpe virksomhetene med å redusere de totale eierkostnadene på lang sikt (fig. 1).

Når du velger SKF Power Transmission-produkter, investerer du i produkter med høy kvalitet og ytelse som bidrar til at maskinparken kan kjøre mer effektivt og med økte reparasjonsintervaller (Mean Time Between Failure / Repair – MTBF/R).

Dette resulterer i betydelig reduserte eierkostnader fordi levetiden blir lengre, vedlikeholdet mindre omfattende og avkastningen på investeringen dermed høyere.

SKF kraftoverføringer – et overblikk

SKF logo