Asset management

Et bredt utvalg tjenester innen Asset management

Rådgivningserfaring fra produksjons- og prosessindustri bransjens mest omfattende ekspertise innen applikasjonsteknikk og tilstandsovervåkning. Erfaring fra- og kompetanse på tilvirkning og driftssikkerhet for roterende utstyr, SKF har alt dette. Det har gjort oss i stand til å utvikle et unikt og allsidig tilbud av strategiske og taktiske tjenester innen Asset management.

Dokumentert forbedringsprosess


Arbeidet starter med en vel utprøvd vurderingsprosess der vi identifiserer anleggets forbedringsmuligheter og foreslår aktuelle løsninger. Ved å ta utgangspunkt i dine forretningsmål, tekniske utfordringer og bedriftens organisasjonskultur utarbeider vi en konkret plan for økt driftspålitelighet. Deretter bruker vi AEO-metoden (Asset Efficiency Optimization) til å utarbeide løsninger som gjør det mulig å øke produksjonen i anlegget uten kostbare investeringer. Målet er altså at anlegget skal gi en bedre avkastning. Uansett hvor i verden du befinner deg, kan SKFs tjenester innen Asset management hjelpe deg med å utvikle strategier og planer for bedre lønnsomhet.

Løsninger:


 • Analyser og benchmarking
 • Strategisk planlegging
 • Balansert styringsmodeller
 • Nøkkelindikatorer
 • Risikoanalyse
 • Gjennomgang av vedlikeholdsstrategi
 • Evaluering av anleggets ytelse
 • Lagerstyring
 • Arbeidsplanlegging og produksjonsstyring 
 • Applikasjonstjenester

 • Reliability engineering

 • Styring av levetidskostnader

 • Vedlikeholdssystemer og Asset Management Systemer

 • Vedlikeholdsinspeksjon av nye konstruksjoner

 • OrganisasjonsutviklingServiceinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at lenkene nedenfor peker til informasjon som bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo