Elektromekanisk vedlikehold

Dagens vedlikeholdsledere står overfor vanskelig oppgaver. Selv med en dyktig stab, med mange maskiner å ta hånd om, er det ikke sikkert de er i stand til å følge omstendelige vedlikeholdsrutiner. Vedlikehold av utstyr blir dessuten stadig mer komplisert som følge av den raske teknologiske utviklingen, miljø- og sikkerhetsforskrifter blir strengere og øker presset på vedlikeholdsavdelingen.

SKF har for lengst innsett at mange har behov for å innhente eksterne ressurser. Vi tilbyr derfor en lang rekke vedlikeholdstjenester som kan hjelpe kundene våre å nå sine målsetninger for vedlikehold.

 

I Norge har SKF etablert et nettverk av partnere, dvs maskin- og motorverksteder som er sertifisert ihht til SKF Standard. Disse verkstedene er SKF’s lokale representanter og trenet for å utføre følgende service og tjenester:

 

 • Distribuert SKF kompetanse
 • Distribuert 24/7 service
 • Oppdaterte, kvalifiserte og sertifiserte
 • Flerfaglighet, mekanikk/elektro – oppretting – balansering -tilstandskontroll

 

Maskin- og motor vedlikehold

 • Maskin/Motoroverhaling på stedet eller i sertifisert verksted
 • Laseroppretting
 • 3D Målinger
 • Maskinering på stedet
 • Dynamisk Balansering på stedet eller i benk
 • Lagermontering- og demontering
 • Smøring og installasjon av smøresystemer

 

Maskin- og prosess tilstandskontroll

 • Periodisk maskintilstandskontroll (Vibrasjon- og oljeanalyse)
 • Operatørbasert 24/7 tilstandskontroll (Inspeksjon, prosess og vibrasjon)

 

Ingeniør servicetjenester

 • Feilsøking/lageranalyse
 • Kartlegging av reservedeler og behov
 • Design Optimalisering lager/tetninger/smøresystem
 • Design Verifikasjon lager/tetninger/smøresystem

 

(For mer info se ”SKF nettverk av forhandlere”)
SKF logo